Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zij niet bevoegd en/of opgeleid zijn. Dit is een ongewenste situatie die voor onze medewerkers een onverantwoorde vorm van aansprakelijkheid creëert.

Op stichtingsniveau is het besluit genomen dat het personeel van Leerplein055 geen medische handelingen zal verrichten voor onze leerlingen en ook geen medicatie (medicijnen) zal verstrekken of bewaken. Uiteraard willen wij met u meedenken voor het verkrijgen van de juiste (medische) hulp voor uw kind op onze school. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter bij ouders/verzorgers.

Als handelingen voorheen werden verricht en/of medicijnbewaking/toediening aan de orde was, gaan wij met de ouders van het betreffende kind het gesprek aan en treffen -indien nodig- met hen een overgangsregeling.

Het protocol medisch handelen en medicijnverstrekking kan via school opgevraagd worden.