Groepen

Sterrenschool Apeldoorn werkt met drie hoofdgroepen:

• Onderbouw: 3,0 tot 6 jaar

• Middenbouw: 6 tot 9 jaar

• Bovenbouw: 9 tot 12 jaar

We werken nauw samen met De Kindertuin.

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze alle ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daarbij horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de kinderen in de groep.

Gemiddeld hebben we 30 tot 35 kinderen per bouw. Elke groep staat onder leiding van een leerkracht/mentor. Deze mentor adviseert en begeleidt de kinderen op een breed gebied. Daarnaast is aan elke groep een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner verbonden.