Groep 4

In groep 4 komen de leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren. Ze zijn gemotiveerd maar houden er ook van om lol te hebben. Iedere dag doen juf Marion, juf Annemieke en juf Elmie hun best om in een leuke sfeer lesstof aan te bieden op het juiste niveau.

We beginnen elke dag met kort gesprekje. Interesse tonen voor een ander hoort immers bij de sociale vaardigheden. Daarna lezen de leerlingen. In tweetallen, met een groep of alleen.

Om 9 uur doet de hele school rekenactiviteiten. Ook in groep 4 werken we dan met de methode “Getal en ruimte” en oefenen de leerlingen verder op de tablet in junior cloud. Daarbij worden er in de les allerlei “spelletjes” gedaan. Op een actieve manier, via rekenspelletjes en andere oefeningen, worden spelenderwijs de strategieën aangeleerd.

Na deze pauze wordt er in alle groepen gewerkt aan taal. Dat kan zijn; begrijpend lezen, taal en spelling. Nieuw voor de leerlingen van groep 4 is het werken met “Nieuwsbegrip”. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.

De rest van de ochtend, en de middagen, wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en leren leren, muziek, tekenen, knutselen, schrijven, verkeer enz.

Drie keer per week werken we ook aan een thema. Wij werken ook met de methode “Blink”. Daaruit halen de kinderen eerst veel informatie. Als vanzelf komen er dan ook allerlei vragen. Daar kunnen onderzoeksvragen van gemaakt worden. Zo gaan de leerlingen aan de hand van hun eigen vragen op onderzoek uit.

Twee keer in de week gaan we in de gymzaal sporten.

Dat is in een notendop wat we allemaal doen in groep 4.