Groep 7

Wij zijn een gezellige groep 7 van 23 leerlingen.

We beginnen elke dag met het doornemen van de dag en het nieuws, kort dictee en stillezen.
Om 9 uur staat er taal/spelling/begrijpend lezen op het programma.
Na de pauze gaan we rekenen. Dit doen we op de tablet met Gynzy en regelmatig doen we ook rekenspelletjes en -oefeningen van de methode Met Sprongen Vooruit. Dit betekent vooral werken en spelen met materialen, veel bewegen en zelf sommen maken om zo de betrokkenheid vergroten.

‘s Middags en aan het eind van de ochtend doen we studievaardigheden, mediawijsheid, Engels en hebben we thema. Hierbij gaan we aan de slag met onderzoeksvragen binnen een thema.