Mediawijsheid en Sociale Media

Mediawijsheid is één van de 21e eeuwse vaardigheden die gezien worden als competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Het begrip mediawijsheid omvat volgens Mediawijzer.net 10 competenties, die zorgen dat een leerling begrip heeft van media, er gebruik van kan maken, ermee kan communiceren en het strategisch kan inzetten. Een leerling wordt als mediawijs gezien wanneer deze de 10 competenties beheerst.

Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, informatie te vinden en te communiceren. Tegelijkertijd brengen sociale media ook veiligheidsrisico’s met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste verspreiding van beeldmateriaal. Daarom is het belangrijk kinderen de kans te bieden om goed met media om te gaan. Zij zijn steeds meer de makers van mediaproducten op Internet, Youtube, Twitter, Facebook en Instagram. Om er zorg voor te dragen dat we de kinderen opvoeden en onderwijzen in mediawijsheid hebben de kinderen vanaf niveau 6 lessen in mediawijsheid.

Tips om uw computer veiliger voor de kinderen te maken