Groepsafspraken

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze alle ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daarbij horen ook duidelijke afspraken over allerlei eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld: Hoe gedraag je je in de klas en op het plein, hoe los je ruzies op, enz. Die afspraken maken we met de kinderen in de groep. Ook het voorkomen van pesten heeft hierbij onze aandacht. We noemen hieronder enkele voorbeelden van groepsafspraken:

  • Word je gepest? Praat erover met je ouders en meester of juf;
  • Lach of scheld elkaar niet uit;
  • Zeg iets positiefs over elkaar;
  • Blijf van de spullen van een ander af;
  • Blijf van elkaar af (vecht niet);
  • Wees eerlijk;
  • Help een kind dat gepest wordt;
  • Heb je ruzie? Praat het eerst zelf uit. Lukt dat niet? Ga naar de meester of juf;
  • Alleen voetballen op het plein in de kleine pauze en tijdens het overblijven.

Op het gebied van gedrag wordt gekeken naar de wijze waarop we met elkaar omgaan. Als er tussen de kinderen onderling problemen voorkomen, krijgen de betrokkenen in eerste instantie de gelegenheid om dat zelf op te lossen. Deze onderlinge gesprekken leiden meestal tot een goede oplossing. Als dat niet lukt, zal de leerkracht sturend optreden.