Kinderopvang en onderwijs

Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang werken volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Samen bieden wij een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar en staan we voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen.

Doomijn Kinderopvang biedt de volgende opvangmogelijkheden binnen het sterrenschoolconcept:

Korte onderlinge lijnen

We werken met combinatiefunctionarissen. De functionaris werkt onder schooltijd als onderwijsassistent/ leerkrachtondersteuner en in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. Iedereen kent elkaar en de onderlinge lijnen zijn kort. De combinatiefunctionaris krijgt meer mee van het kind gedurende de dag wat bijdraagt aan een goed totaal beeld. Na schooltijd begeleiden met huiswerk maken, kan hierdoor ook makkelijker.

In de kinderopvangtijd werken we aan de volgende opvoedingsdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;
  • Het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van kinderen;
  • Het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen;
  • Het overbrengen van normen en waarden.

Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

Over Doomijn Kinderopvang

Doomijn ziet kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. Bij Doomijn Kinderopvang zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld waarin ze mogen spelen met veel plezier.