Kinderopvang en onderwijs

Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang werken volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Samen bieden wij een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar en staan we voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen.

Doomijn Kinderopvang biedt de volgende opvangmogelijkheden binnen het sterrenschoolconcept:

Korte onderlinge lijnen

We werken met combinatiefunctionarissen. De functionaris werkt onder schooltijd als onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner en in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. Iedereen kent elkaar en de onderlinge lijnen zijn kort. De combinatiefunctionaris krijgt meer mee van het kind gedurende de dag wat bijdraagt aan een goed totaal beeld.

In de kinderopvangtijd werken we aan de volgende opvoedingsdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;
  • Het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van kinderen;
  • Het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen;
  • Het overbrengen van normen en waarden.

Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

Doomijn kinderopvang – Stap in de kinderwereld!

Stap in de kinderwereld bij Doomijn Kinderopvang en verwonder je. Bij Doomijn is het fijn en vertrouwd en zijn ze groots in het kleine. Ze zijn gek op de natuur en er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van. Je mag spelen zonder te presteren en kleuren zonder lijntjes. Doomijn ziet wat je kan en wat je nodig hebt.

Als kind én als ouder. Doomijn trekt samen op met ouders, want ouders zijn onvervangbaar en kinderopvang onmisbaar in de ontwikkeling van een kind. Vol verwondering, over en met elkaar. Samen groeien en leren over wat er nú echt toe doet.

De winst van Doomijn zit in het kind: het rendement gaat rechtstreeks naar het verbeteren van alles wat ze doen. En dat zie je elke dag terug op de gezichten van de kinderen. Zo draagt Doomijn met de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij aan een betere startpositie voor kinderen, liefde voor hen en hun ouders en meer verbinding in de maatschappij. http://www.doomijn.nl