De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich actief inzet om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer zowel onder schooltijden als onder kinderopvangtijden. De OR organiseert festiviteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen.

Het regelen van de schoolfotograaf en het verzorgen van attenties voor zieke kinderen en leerkrachten horen samen met het beheer van de ouderbijdragen eveneens tot de taken van de OR. De OR legt één maal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid. Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem dan contact op met school of met één van de leden van de OR.

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het personeel worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De kosten zijn opgesplitst in ouderbijdrage en schoolreis-gelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest of het Paasfeest maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld. Afgelopen jaar was dit € 35,00 per kind. De ouderbijdrage wordt via de OR geïnd.

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de manager onderwijs.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld kan eventueel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.

contact gegevens:
Stichting Ouderraad Sterrenschool Apeldoorn
Buys Ballotstraat 62
7316 LB Apeldoorn
OR@sterrenschoolapeldoorn.nl
KvK 08170266
Voorzitter: W Peperkoorn
Secretaris: M Schoemaker