De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich actief inzet om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer zowel onder schooltijden als onder kinderopvangtijden. De OR organiseert festiviteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen.

Het regelen van de schoolfotograaf en het verzorgen van attenties voor zieke kinderen en leerkrachten horen samen met het beheer van de ouderbijdragen eveneens tot de taken van de OR. De OR legt één maal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid. Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem dan contact op met school of met één van de leden van de OR.

contact gegevens:
Stichting Ouderraad Sterrenschool Apeldoorn
Buys Ballotstraat 62
7316 LB Apeldoorn
OR@sterrenschoolapeldoorn.nl
KvK 08170266
Voorzitter: W Peperkoorn
Secretaris: M Schoemaker