Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor Sterrenschool Apeldoorn? Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 zijn geboren, gaat het aanmelden op een nieuwe manier.  U leest hieronder hoe het aanmelden werkt.

Wilt u graag kennismaken? Neemt u dan contact op met Geeske Bloemberg, manager onderwijs en/of Annemieke Blomsma manager kinderopvang. Uiteraard geldt dit ook voor het maken van een kennismakingsafspraak op school.

Toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden.  

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. 

Aanmelden vanaf maart 2022

In maart 2022 ontvangen ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 het aanmeldformulier en informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. 

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl Uw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst opgegeven school van voorkeur. Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.  

Altijd (opnieuw) aanmelden

U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.  

Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig informatie over de nieuwe werkwijze. Vanaf half maart 2022 kunt u met uw vragen over het toelatingsbeleid ook terecht bij de helpdesk. 
 

 

Delen via