Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn Noord, aan de Buys Ballotstraat. Wij zijn een van de geselecteerde scholen die deelnemen aan het landelijke experiment ‘Flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Wij werken met een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Sterrenschool Apeldoorn is 50 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend (Kerstvakantie gesloten).

Ons sterrenschoolconcept

De kern van ons dienstenpakket is onderwijs en opvang. Sterrenschool Apeldoorn richt zich op brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Nadruk op rekenen, taal en lezen staat in het onderwijsaanbod centraal. Daarnaast is veel aandacht voor cultuur, sport, recreatie en techniek maar ook voor studie en communicatievaardigheden.

Lees verder

Opening van het thema; gruwelijk eng!

dinsdag 12 september 2017

Hoe kun je het best zo’n spannend thema starten? Met elkaar natuurlijk! Alle kinderen van de Sterrenschool kwamen maandag 4 september jl. bij elkaar om monster voetafdrukken te zoeken op het schoolplein. Met één paar kon elk groepje een ‘deur hoog’ monster creëren. Dus mocht je nu de school binnen komen of in de KindertuinLees verder


We zijn weer begonnen…

zaterdag 26 augustus 2017

De eerste week zit erop! We leren elkaar kennen, de klas waar we nieuwe dingen gaan leren en ook onszelf want zeg nou zelf; als vier- vijf jarige ben je er helemaal klaar voor om je eigen stappen te zetten in de wereld om je heen!  


De vormen van Escher

dinsdag 15 augustus 2017

Als je een kunstenaar nader bekijkt dan begint het bij de basis…we proberen de vormen te zoeken en dat niet alleen op papier! Kijk en zoek je met ons mee?