Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn Noord, aan de Buys Ballotstraat. Wij zijn een van de geselecteerde scholen die deelnemen aan het landelijke experiment ‘Flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Wij werken met een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Sterrenschool Apeldoorn is 50 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend (Kerstvakantie gesloten).

Ons sterrenschoolconcept

De kern van ons dienstenpakket is onderwijs en opvang. Sterrenschool Apeldoorn richt zich op brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Nadruk op rekenen, taal en lezen staat in het onderwijsaanbod centraal. Daarnaast is veel aandacht voor cultuur, sport, recreatie en techniek maar ook voor studie en communicatievaardigheden.

Lees verder

Muizenplaag? Muizenfeest

dinsdag 3 juli 2018

Wat is dat toch met de kleuters? Ze zijn zo druk met een muis! Dat komt omdat onze stagiaire Lutein het prentenboek ‘Kleine muis zoekt een huis’ van Petr Horácek, leest met de kinderen. En dat niet alleen, ook komt het huis van muis aan bod, de appel en alle dieren! Maar goed, dan een


Knikkers? Knikkerbaan!

dinsdag 12 juni 2018

Het is de afgelopen weken onrustig geweest op school. We zijn bezig geweest met  domein Techniek en hebben per groep bedacht hoe we samen een effectieve knikkerbaan in de hal kunnen maken. Afgelopen donderdag was het zover; elke groep bracht wat ‘bouwers’naar de gang en werd de klus geklaard. Het bleek maar eens zeer waar:


Streetwise

zondag 27 mei 2018

Hoe gedraag jij je in het verkeer? Wat moet je doen als??? Vragen waar we dinsdag 15 mei jl. binnen alle groepen een antwoord op krijgen. Door gebruik van verschillende werkvormen krijgen de kinderen inzicht in het verkeer en hun eigen rol hierin. Dat was leuk en heel leerzaam! Met hartelijke dank aan de ANWB!