Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn staat voor:

  • Flexibele vakanties; bij ons is er een mogelijkheid om buiten de reguliere vakanties op vakantie te gaan. Om wel aan de onderwijstijden te voldoen, kan uw kind in de reguliere vakantie naar school.
  • Wilt u een dagje uit? Bij ons kunt u gebruik maken van een aantal snipperdagen.
  • Om deze vorm van onderwijs te kunnen bieden, hebben wij voldoende oog voor het individuele kind.
  • Door onze unieke samenwerking met de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, vso én bso) kunnen wij een mooie doorgaande lijn in ons pedagogisch klimaat garanderen.
  • Burgerschap staat hoog in ons vaandel! Onze binding met de buurt is dan ook uniek te noemen.