Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn Noord, aan de Buys Ballotstraat. Wij zijn een van de geselecteerde scholen die deelnemen aan het landelijke experiment ‘Flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Wij werken met een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Sterrenschool Apeldoorn is 50 weken per jaar, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur geopend (Kerstvakantie gesloten).

Ons sterrenschoolconcept

De kern van ons dienstenpakket is onderwijs en opvang. Sterrenschool Apeldoorn richt zich op brede (talent)ontwikkeling van kinderen. Nadruk op rekenen, taal en lezen staat in het onderwijsaanbod centraal. Daarnaast is veel aandacht voor cultuur, sport, recreatie en techniek maar ook voor studie en communicatievaardigheden.

Lees verder

Grieken en Romeinen

donderdag 2 november 2017

Niveau 5 heeft de laatste 2 weken van alles geleerd over de oude Grieken en de Romeinen. De goden, hun manier van leven, hoe groot het Romeinse rijk was, de bouwwerken en die prachtig bewaarde mozaïeken. Leuk om je eigen mozaïek te maken!  


De gruffalo

zondag 8 oktober 2017

We zijn al een aantal weken bezig met het thema gruwelijk eng! Van monster tot emotie alles komt voorbij…! Maar nu hebben de kinderen van niveau 1-2 het verhaal de Gruffalo uitgebeeld. Alle kinderen zijn veranderd in de dieren van het verhaal en zie je een klein muisje de grote Gruffalo te slim af zijn!Lees verder


Opening van het thema; gruwelijk eng!

dinsdag 12 september 2017

Hoe kun je het best zo’n spannend thema starten? Met elkaar natuurlijk! Alle kinderen van de Sterrenschool kwamen maandag 4 september jl. bij elkaar om monster voetafdrukken te zoeken op het schoolplein. Met één paar kon elk groepje een ‘deur hoog’ monster creëren. Dus mocht je nu de school binnen komen of in de KindertuinLees verder