Groep 2

Om kwart over acht komen de kinderen binnen en mogen aan de tafel een werkje doen, dit doen we in een circuitmodel. Als het tijd is, wordt er opgeruimd en gaan de kinderen in de kring. Binnen de kring mogen de kinderen vertellen en is er aandacht voor een taal- of rekenactiviteit.

Hierna wordt een activiteit gekozen via het kiesbord en gaan de kinderen spelen- en werken. Van werkje uit de kast tot spelen in de huishoek, op verschillende manieren leren kinderen de wereld om hen heen en de ander kennen. Rond kwart over tien wordt er opgeruimd en is het tijd voor een gezond tussendoortje en wat te drinken.

Dan maar eens lekker buitenspelen! Schommel, zandbak, fietsen, karren, er is genoeg te doen en te kiezen.

Tijd voor de lunch! In de eigen groep aan tafel wordt het eten wat van thuis is meegenomen, lekker opgegeten.

De middag wordt tot kwart over twee ingevuld met een gevarieerd aanbod van educatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld een schooltelevisie programma, ontwikkelingsmateriaal, thema gericht werken of kieskast werkje. Om kwart over twee zijn de kinderen klaar om opgehaald te worden of gaan naar de Buiten Schoolse Opvang (binnen het schoolgebouw).

Een volle dag vol ervaringen die weer meegenomen kan worden!