Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, de MR, waarin zowel personeelsleden als ouders zitten. De medezeggenschapsraad heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke.  De MR heeft daarnaast vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Dit betekend dat wij mee praten over besluiten die genomen worden binnen de school en hoe het onderwijs vorm krijgt. Wij denken mee wanneer er ingewikkelde kwesties zijn die aandacht nodig hebben van de ouders en de leerkrachten. Wij komen met ideeën om de basisschooltijd van onze kinderen een mooie, leerzame en veilige tijd te maken. En het is aan de MR om bij belangrijke besluiten die het onderwijs aan gaan een advies of een instemming te geven.

Onze MR bestaat uit minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR-ouders luisteren naar alle ouders die hun kinderen op de sterrenschool hebben zitten en handelen en vertegenwoordigen vanuit deze groep in de medezeggenschapsraad. De MR-leerkrachten vertegenwoordigen het onderwijzend en ondersteunend personeel welke bijdragen aan goed kwalitatief onderwijs voor de kinderen van de Sterrenschool.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding.

Oudergeleding:

  • Marlies Schopman-Opmeer
  • Brita Gruppen

Personeelsgeleding:

  • Annemieke van de Linde
  • Alide Brookhuis

In de agenda van de ParroApp staat wanneer de MR vergaderingen zijn. Ook kunt u lezen welke onderwerpen besproken worden.

Wilt u deelnemen aan de MR, een vergadering bijwonen of meer weten over onze belangrijke taak?
Mail ons, benader ons op het plein of tijdens een informatiebijeenkomst.

mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

Delen via