Groep 6A

Welkom bij groep 6

Deze gezellige en enthousiaste klas bestaat uit 18 toppers van leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat!

In groep 6 komen 18 leerlingen iedere dag weer naar school om zoveel mogelijk te leren.
We beginnen elke dag met het doornemen van de dag. Daarna gaan de leerlingen lezen. Elke dag een andere vorm: duolezen, estafettelezen (2x) en stillezen.

Om 9 uur doet de hele school reken activiteitenactiviteiten. In groep 6 werken we dan met Getal en Ruimte Junior en Met Sprongen Vooruit. G en R Junior is een heel nieuwe methode. MSV is een methode waarbij op een actieve manier, via rekenspelletjes en -oefeningen, spelenderwijs de strategieën aangeleerd worden.

Na de pauze wordt er in alle groepen gewerkt aan een thema. In de thema’s zitten de wereldoriëntatievakken verwerkt.

Daarna gaan we verder met spelling. We gebruiken de methode Staal. De kinderen leren de spellingsregels aan de hand van categorieën en hun bijbehorende regels.

Na spelling komt taal. Ook hier gebruiken we de methode Staal. Er komen verschillende thema’s aan bod en elk thema is opgebouwd uit woordenschatlessen, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. Ook zijn er toepassingslessen.

Voor begrijpend lezen (1x in de week in plaats van Staal taal)gebruiken we weer Nieuwsbegrip. Natuurlijk worden er teksten gelezen en opdrachten en vragen gemaakt. Maar het wordt allemaal nog duidelijker( en leuker) door het bijbehorende filmpje , de “andere” tekst en de quiz.

De rest van de ochtend en middag wordt gewerkt aan schrijven, Engels, studievaardigheden,  verkeer, muziek, handvaardigheid en tekenen. Maar er zijn dan ook spreekbeurten.

Eenmaal in de week gaan we sporten in de grote gymzaal.

Behalve de vakken die de leerlingen vorig jaar gehad hebben, is er dit jaar Topografie bijgekomen. Nederland staat dit jaar centraal.

Tussendoor eten we een gezonde kleine hap en lunchen we samen.

Dat is in het kort wat we allemaal doen in groep 6.

We vinden het verder heel belangrijk dat de klas netjes en schoon blijft, daarom wordt er gewerkt met 2 klassendiensten per week.

We hopen op een geweldig en leerzaam jaar met elkaar!