onze sterrenschool

Sterrenschool Apeldoorn is in 2010 gestart volgens de principes van “De Sterrenschool”.  Wij werken nauw samen met Doomijn Kinderopvang en bieden een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Sterrenschool Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn Noord, aan de Buys Ballotstraat. Het Sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: “’Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het primair onderwijs er dan laten uitzien?”. De conclusie is dat het hoog tijd is voor een vijf sterren aanpak waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden

De 5 Sterren zijn:

  1. De school is 46 weken per jaar open
  2. Kinderen leren in één klimaat
  3. Maatwerk voor ieder kind
  4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
  5. Binding met de buurt

Flexibele onderwijstijden

Wij zijn een van de geselecteerde scholen die deelnemen aan het landelijke experiment ‘Flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Wij werken met een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Sterrenschool Apeldoorn is 46 weken per jaar, elke werkdag geopend van 8.30 tot 18.15 uur (in de kerstvakantie en de laatste 3 weken van de zomervakantie en op officiële vrije dagen zijn we gesloten). De buitenschoolse opvang (bso) is elke werkdag beschikbaar vanaf 14.15  uur. Voor de jongste kinderen is dagopvang mogelijk op kinderdagverblijf De Kindertuin (van 07.00 tot 19.00 uur).

Delen via