onze sterrenschool

Sterrenschool Apeldoorn is in 2010 gestart volgens de principes van “De Sterrenschool”.  Wij werken nauw samen met Doomijn Kinderopvang en bieden een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Sterrenschool Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn Noord, aan de Buys Ballotstraat. Het Sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: “’Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het primair onderwijs er dan laten uitzien?”. De conclusie is dat het hoog tijd is voor een vijf sterren aanpak waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden

De 5 Sterren zijn:

 1. De school is 47 weken per jaar open
 2. Kinderen leren in één klimaat
 3. Maatwerk voor ieder kind
 4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
 5. Binding met de buurt

Flexibele onderwijstijden

Wij zijn een van de geselecteerde scholen die deelnemen aan het landelijke experiment ‘Flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Wij werken met een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan. Sterrenschool Apeldoorn is 47 weken per jaar, elke werkdag geopend van 8.30 tot 18.15 uur (in de kerstvakantie en de laatste 3 weken van de zomervakantie zijn we gesloten). De buitenschoolse opvang (bso) is elke werkdag beschikbaar vanaf 14.15  uur. Voor de jongste kinderen is dagopvang mogelijk op kinderdagverblijf De Kindertuin (van 07.00 tot 19.00 uur).

Minister Slob stopt experiment flexibele onderwijstijden

Onze visie

De visie van Sterrenschool Apeldoorn bestaat uit 2 delen: een visie op het omgaan met uw kind(eren) en een visie op het contact met u, als de ouder/verzorger.

Kinderen:

 • Wij hebben oog voor het individuele kind in de groep;
 • Wij bieden kinderen een geborgen en veilige omgeving;
 • Wij laten kinderen hun eigen talenten ontdekken;
 • Wij laten kinderen samen spelen en leren;
 • Wij leren kinderen doorzetten en barrières doorbreken;
 • Wij dagen kinderen uit zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.

Ouders: 

 • Wij sluiten een individueel contract op maat met ouders, waarbij wij partners in opvoeding zijn;
 • Wij spreken met de ouders in het contract een heldere rolverdeling af;
 • Wij bieden ouders één contactpersoon voor alle informatie over hun kind;
 • Wij bieden ouders inzicht in de actuele ontwikkeling en resultaten van hun kind;
 • Wij proberen problemen in de thuissituatie tijdig te signaleren en reageren daarop in het belang van het kind.

Delen via