Jaarverslag

Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument over het afgelopen jaar. Het is in de eerste plaats bedoeld om verslag te doen van de realisering van de voorgenomen doelen aan de ouders van onze leerlingen en anderen die bij onze school betrokken zijn. Het jaarverslag geeft hiermee inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen gedurende het afgelopen schooljaar. Vanaf nu worden de jaarverslagen niet meer per schooljaar, maar per kalenderjaar gemaakt. Jaarverslag van 2024 kunt u beging 2025 verwachten.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de directie.

Jaarverslag 2022-2023