Schooltijden en pauze

Sterrenschool Apeldoorn heeft een continurooster met vijf gelijke dagen. Dit rooster geeft rust en continuïteit in het dagritme voor de kinderen. Alle kinderen gaan van 8.30-14.15 uur naar school. Om 8.15 uur start de inloop, zodat om 8.30 uur met de lessen begonnen kan worden.

De pauzetijden ’s morgens zijn als volgt:

  • kleuters: van 10.15 tot 10.45 uur.
  • groep 3/4/5: van 10.15 tot 10.30 uur; daarvoor hebben de kinderen een kwartiertje buiten gespeeld.
  • groep 6/7/8: van 10.00 tot 10.15 uur; daarna gaan de kinderen nog een kwartiertje naar buiten.

De middagpauze:

  • kleuters: van 12.15 tot 12.45 uur.
  • groep 3/4/5: van 12.35 tot 12.55 uur; daarvoor hebben de kinderen vanaf 12.15 u buiten gespeeld.
  • groep 6/7/8: van 12.15 tot 12.35 uur; daarna gaan de kinderen tot 12.55 u naar buiten.