Pauzes

In de kleutergroepen eten en/of drinken de kinderen hun meegebrachte “kleine pauze hap’. Buiten spelen gebeurt voor en/of na deze kleine pauze. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep).

De pauzetijden zijn als volgt:

kleuters: van 10.15 tot 10.45 uur.

niveau 3/4/5: van 10.15 tot 10.30 uur; daarvoor hebben de kinderen een kwartiertje buiten gespeeld.

niveau 6/7/8: van 10.00 tot 10.15 uur; daarna gaan de kinderen nog een kwartiertje naar buiten.

Tijdens de middagpauze eten de kinderen in de klas.

kleuters: van 12.15 tot 12.45 uur.

niveau 3/4/5: van 12.35 tot 12.55 uur; daarvoor hebben de kinderen vanaf 12.15 u buiten gespeeld.

niveau 6/7/8: van 12.15 tot 12.35 uur; daarna gaan de kinderen tot 12.55 u naar buiten.