Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep).

De pauzetijden zijn als volgt:

kleuters: van 10.15 tot 10.45 uur.

niveau 3/4/5: van 10.15 tot 10.30 uur; daarvoor hebben de kinderen een kwartiertje buiten gespeeld.

niveau 6/7/8: van 10.00 tot 10.15 uur; daarna gaan de kinderen nog een kwartiertje naar buiten.

Tijdens de middagpauze eten de kinderen in de klas.

kleuters: van 12.15 tot 12.45 uur.

niveau 3/4/5: van 12.35 tot 12.55 uur; daarvoor hebben de kinderen vanaf 12.15 u buiten gespeeld.

niveau 6/7/8: van 12.15 tot 12.35 uur; daarna gaan de kinderen tot 12.55 u naar buiten.