ouderraad

De Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Wij organiseren en ondersteunen diverse activiteiten op en rondom school, zoals:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Pasen
  • Koningspelen
  • Avondvierdaagse
  • Afscheid groep 8
  • Ondersteuning, bijvoorbeeld bij schoolfoto of schoolreis

Het doel van de OR is om de school te ondersteunen en de betrokkenheid van ouders met de school te stimuleren.

Financiën

Namens de school beheert en incasseert de OR de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor het kamp en de schoolreis.

Hulpouders

Voor bepaalde activiteiten op school zijn soms extra handen nodig. Hiervoor vragen we hulp aan de hulpouders. Dit zijn ouders die ons die dag helpen om de activiteit op school goed te laten verlopen.

Denk hierbij aan het aankleden van de school tijdens de kerstperiode of ondersteuning bij de Paasactiviteiten.

Lijkt het u leuk om ons hiermee te helpen, meldt u aan als hulpouder!

De huidige leden zijn

Sabarina (voorzitster)
Karin (secretaresse)
Saskia (penningmeester)
Heintje

Betrokken leerkracht

Juf Gerrie

Contact

Heeft u vragen of zou u ons en de school willen helpen bij bepaalde activiteiten? Dat kan altijd. Wij zijn per mail bereikbaar op or@sterrenschoolapeldoorn.nl of spreek ons aan op het schoolplein!

Ouderraad De Sterrenschool

Buys Ballotstraat 62

7316 LB APELDOORN

KVK 08170266

Delen via