ouderraad

Mogen wij ons aan u voorstellen?
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van Sterrenschool Apeldoorn. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering. Ook hebben we sportactiviteiten, een kledingbeurs en een sterrenfair georganiseerd.

Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan bovenstaande activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

De OR heeft een bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De voorzitter vergadert zo nodig ook mee met de Medezeggenschapsraad van de school. De OR kan adviezen geven aan de MR.

De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. Binnen een school zijn er diverse klusjes en klussen die niet onder schooltijd door leerkrachten gedaan kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van ons “natuurlijker speelplein”.

U leest dat er genoeg te beleven valt op school voor u en uw kind, via e-mailberichten houden we ouders op de hoogte of vragen we om hulp. Helpt u ook mee? Want ouders geven kleur aan onze school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? U kunt altijd de leden van de ouderraad aanspreken.

Vriendelijke groet van de ouderraad Sterrenschool Apeldoorn

Contactgegevens:
Stichting Ouderraad Sterrenschool Apeldoorn
Buys Ballotstraat 62
7316 LB Apeldoorn
OR@sterrenschoolapeldoorn.nl
KvK 08170266
Voorzitter: Sabarina Rodrigues Pereira
Secretaris: M. Schoemaker

 

Delen via