BSO Sterrenschool

BSO Sterrenschool is samen met, de voorschoolse opvang, de tussenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, een onderdeel van de opvang binnen Sterrenschool Apeldoorn. DeLees meer


Kinderopvang

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Doomijn. In de kinderopvangtijd krijgen kinderen alle ruimte omLees meer


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd (0-4 jaar)

Bij de kinderen onder 4 jaar nemen pedagogisch medewerkers bewust de tijd om de kinderen te begeleiden in het spel, in (kleine) groepjes (bijvoorbeeld vanLees meer


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd; VSO en BSO (4-12 jaar)

In de kinderopvangtijd krijgen kinderen van 4 tot 12 jaar alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zij zelf (binnen de afspraken vanLees meer