BSO Sterrenschool

BSO Sterrenschool is, met de voorschoolse opvang, de tussenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal (allen van Kinderopvang OOK/ Domijn), een onderdeel van de opvangLees meer


Kinderopvang

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kinderopvang OOK. In de kinderopvangtijd krijgen kinderen alle ruimteLees meer


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd (0-4 jaar)

Bij de kinderen onder 4 jaar nemen pedagogisch medewerkers bewust de tijd om de kinderen te begeleiden in het spel, in (kleine) groepjes (bijvoorbeeld vanLees meer


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd; VSO en BSO (4-12 jaar)

In de kinderopvangtijd krijgen kinderen van 4 tot 12 jaar alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zij zelf (binnen de afspraken vanLees meer