Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 7 leerlingen) lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Godsdienstonderwijs
Als er voldoende animo (al vanaf 7 leerlingen) voor is, kunnen ook bijbellessen (GVO) aangeboden worden. Jaarlijks worden de behoeften voor HVO en GVO gepeild. Bij voldoende aanmeldingen zullen via een externe leerkracht de lessen worden verzorgd.