Vormingsonderwijs (HVO/GVO)

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 7 leerlingen) lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Als er voldoende animo voor is (vanaf 7 leerlingen), kunnen ook lessen GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) aangeboden worden. Jaarlijks worden de behoeften voor HVO en GVO gepeild. Bij voldoende aanmeldingen zullen via een externe leerkracht van Vormingsonderwijs de lessen (gratis) worden verzorgd.