Sterrenonderwijs op Sterrenschool Apeldoorn

* Sterrenschool Apeldoorn is 46 weken per jaar open.
De school is 46 weken per jaar open van 07.00 u t/m 18.15 u. De onderwijstijd is van 08.30 t/m 14.15 u. Een aantal vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Hierdoor kunnen ouders werk en privé makkelijker combineren.

De kerstvakantie en de laatste 3 weken van de zomervakantie en de verplichte vrije dagen is de school gesloten.

** Sterrenschool Apeldoorn biedt kinderen één pedagogisch klimaat
Bij Sterrenschool Apeldoorn werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het verblijf voor kinderen een veilig en vertrouwd de hele dag door vertrouwd is.

*** Maatwerk voor ieder kind
“Sterrenschool Apeldoorn” is een sociale school waar in groepen wordt gewerkt. Leren is echter ook een individuele aangelegenheid qua tempo, leerstijl en het oefenen van de leerstof.

**** Nadruk op rekenen, taal en lezen
Sterrenschool Apeldoorn ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op de vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk ligt echter op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs.

***** Binding met de buurt
Sterrenschool Apeldoorn staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. We hebben de ambitie om een spilfunctie in de buurt te vervullen. Hierbij zullen wij vooral kijken of het aanbod voor onze kinderen door samenwerking met externe partners kan worden verbreed.