De kracht van ict in het onderwijs

De meeste winst met het gebruik van ICT en/of iPads valt volgens ons te behalen bij het automatiseren van de lesstof: het leren van tafels, woordjes, topografie, spelling of het onder de knie krijgen van bepaalde rekenvaardigheden. Dat komt doordat bepaalde apps of softwareprogramma’s het mogelijk maken leerstof en oefeningen op maat aan te bieden én op maat feedback te geven. Voor een leerkracht tegenwoordig bijna onmogelijk: de klassen zijn er veel te groot voor.

Verder scheelt werken met iPads docenten een hoop nakijkwerk en via de iPads kan de leerkracht in kaart brengen met welk deel van de lesstof kinderen nog moeite hebben. De leerkracht, die door minder nakijkwerk meer tijd overhoudt, kan zo per kind gerichtere ondersteuning bieden.