De kracht van ict/iPads in het onderwijs

De meeste winst met het gebruik van ICT en/of iPads valt volgens ons te behalen bij het automatiseren van de lesstof: het leren van tafels, woordjes, topografie, spelling of het onder de knie krijgen van bepaalde rekenvaardigheden. Dat komt doordat bepaalde apps of softwareprogramma’s het mogelijk maken leerstof en oefeningen op maat aan te bieden én op maat feedback te geven.

De iPad geeft ons de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen werktempo en eigen werkniveau. Het niveau van leerlingen binnen een klas kan zeer uiteenlopen. Met behulp van de iPad kunnen wij goed de vooruitgang van hun leerlingen monitoren. We werken met een dashboard waarin in één overzicht wordt weergeven bij welke opdracht de leerlingen zijn. Daarnaast biedt het een inzicht in welke opdrachten correct en welke incorrect zijn beantwoord. Zo weten wij aan welke opdrachten hij/zij extra aandacht moet besteden en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.