Onderwijs aan groep 1-2

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Met ingang van schooljaar 2024-2025 zitten beide groepen in het schoolgebouw aan de Buys Ballotstraat. Op dat moment zullen we twee groepen 1-2 vormen.

Visie 

Het jonge kind leert en ontwikkelt zich voortdurend. Door spelen, ervaren en ontdekken leert het kind zichzelf, de mensen en de wereld om zich heen kennen, begrijpen en ermee om te gaan. Op Sterrenschool Apeldoorn creëren wij de voorwaarden zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij gaan hierbij uit van de leef- en belevingswereld van het jonge kind, in een veilige en betekenisvolle omgeving. Dit zorgt voor motivatie, betrokkenheid en interesse. Hiermee leggen wij een stevige basis voor de verdere schoolcarrière. 

 Missie 

Wij werken met thema’s die we vanuit verschillende invalshoeken benaderen.  Het aanbod van activiteiten en het spel in de hoeken zijn gekoppeld aan de taalrijke prentenboeken die wij centraal stellen. 

Dit doen wij in een rijke speelleeromgeving waarin wij het jonge kind uitdagen om nieuwe ervaringen op te doen. Door op deze manier vanuit thema’s te werken, creëren wij een rijk aanbod en bouwen wij aan begrip. Achtergrondkennis is belangrijk, maar begrip is nog belangrijker. Begrip zorgt voor verbinding in de hersenen. 

Binnenkomst

De deur van de school gaat om 08:15 uur open. Dan mogen de kinderen samen met hun ouders naar binnen om hun jas op te hangen. Het drinken voor de kleine pauze, mag in één van de gekleurde bakken gezet worden. Het eten voor de lunch blijft in de tas en komt boven de jas, aan de kapstok, op het rek erboven. Graag de naam in jas, tas en op beker en bakje.

Daarna gaan de kinderen de klas in waar ze worden ontvangen door de leerkracht. Op de tafels in de klas liggen verschillende materialen. Op iedere tafel iets anders en dit kan ook per keer wisselen. De bedoeling is dat de kinderen een keuze maken en gaan spelen.

Na de inloop ruimen we op en gaan de kinderen in de grote kring zitten. De kinderen worden welkom geheten, we kijken of alle kinderen aanwezig zijn en vullen samen met fotokaarten het programma voor de komende schooldag in. Daarna gaan we in 2 of 3 groepen uit elkaar. Een groepje gaat aan de slag met de leerkracht, andere groepjes gaan aan het werk met de onderwijsassistent of zelfstandig aan het werk.

In de grote kring doen we verschillende activiteiten, die te maken hebben met het thema van dat moment. We lezen een verhaal of zijn bezig met voorbereidend rekenen, lezen en letters of woordenschatuitbreiding.

Tegen 09.45 uur gaan we eten en drinken in de kring. School zorgt voor een groente en/of fruithap.

Daarna gaan we weer spelen met ontwikkelingsmateriaal en/of knutselen. Met behulp van het ‘kiesbord’ maken de kinderen hun keuze kenbaar waar ze willen spelen/werken, voor hen is het inzichtelijk hoeveel kinderen in iedere hoek kunnen spelen. Door het naamkaartje op het bord te hangen maken ze hun keuze kenbaar. Het kan ook gebeuren dat een kind eerst nog niet kiest, dan heeft de juf gekozen of een activiteit met een groepje gepland. We stimuleren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, te plannen en zelfstandig te werken. Het plannen oefenen we door een ‘weektaak’ aan te bieden, dit kan een knutsel zijn, een werkblad of een kastspel. Iedere dag wordt er kort geëvalueerd, is je taak klaar, hoe ging het, vond je het moeilijk?

Na het spelen en werken gaan we als het weer het toelaat naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen spelen in het speellokaal.