Kleuteronderwijs

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Eén groep is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Buys Ballotstraat, de andere groep op de locatie van de Kindertuin. Deze laatste groep vormt de instroomgroep. Vanuit de visie van de Sterrenschoolgedachte waarbij de ontwikkeling van o-13 jaar vorm gegeven wordt, hebben wij de keuze gemaakt om de jongste kleuters in een eigen klaslokaal bij de Kinderopvang onder te brengen.  Gedurende de week zijn er een aantal momenten waarbij er een uitwisseling plaatsvindt tussen de peuters en de kleuters. Op deze wijze kunnen kinderen die van de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf komen, langzaam wennen aan de kleutergroep.

De jongste kleuters gaan op hun beurt gedurende het schooljaar regelmatig op bezoek bij de kleuters in het schoolgebouw. Op deze wijze leren ze de andere kinderen kennen.

In de onderbouwgroep zijn een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig en soms ook stagiaires. De deur van de school gaat om kwart over 8 open. Dan mogen de kinderen naar binnen om hun jas op te hangen. Het eten en drinken voor de kleine pauze, mag in één van de gekleurde bakken gezet worden. Het eten voor de lunch blijft in de tas en komt boven de jas, aan de kapstok, op het rek erboven. Graag de naam in jas, tas en op beker en bakje.

Als de jas opgehangen is en de andere spulletjes op hun plek gezet zijn, gaan de kinderen de klas in. Op de tafels in de klas liggen verschillende materialen. Op iedere tafel iets anders en dit kan ook per keer wisselen. De bedoeling is dat de kinderen een keuze maken en gaan spelen.

De inloop op de locatie van de Kindertuin kan plaatsvinden tot 08.45 u. Dit is vooral bedoeld voor de ouders die ook kinderen op de locatie van de Sterrenschool hebben. Zij kunnen dan rustig op beide locaties afscheid nemen van hun kinderen.

Na de inloop tot 08.45 u. ruimen we op en gaan de kinderen in de grote kring zitten. De kinderen worden welkom geheten, we kijken of alle kinderen aanwezig zijn en vullen samen met fotokaarten het programma voor de komende schooldag in. Om 9.15 uur gaan we in 2 of 3 groepen uit elkaar. Een groepje gaat aan de slag met de leerkracht, andere groepjes gaan aan het werk met de onderwijsassistent of zelfstandig aan het werk.

In de grote kring doen we verschillende activiteiten, die te maken hebben met het thema van dat moment. We lezen een verhaal of zijn bezig met voorbereidend rekenen, lezen en letters of woordenschatuitbreiding.

Tegen 9.45 uur gaan we eten en drinken. De bakken met de kleine hap worden in de klas gezet en we eten en drinken in de kring. Graag zien we een gezonde hap: fruit of boterham en drinken, geen koekjes, cake, chocolade e.d.

Daarna gaan we weer spelen met ontwikkelingsmateriaal en/of knutselen. Met behulp van het ‘kiesbord’ maken de kinderen hun keuze kenbaar waar ze willen spelen/werken, voor hen is het inzichtelijk hoeveel kinderen in iedere hoek kunnen spelen. Door het naamkaartje op het bord te hangen maken ze hun keuze kenbaar. Het kan ook gebeuren dat een kind eerst nog niet kiest, dan heeft de juf gekozen of een activiteit met een groepje gepland. We stimuleren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, te plannen en zelfstandig te werken. Het plannen oefenen we door een ‘weektaak’ aan te bieden, dit kan een knutsel zijn, een werkblad of een kastspel. Iedere dag wordt er kort geëvalueerd, is je taak klaar, hoe ging het, vond je het moeilijk?

Na het spelen en werken gaan we als het weer het toelaat naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen van de Kindertuin in de centrale hal spelen en de kinderen van de locatie aan de Buijs Ballotstraat spelen in dan het speellokaal.

Voor beide locaties geldt dat de ouders/verzorgers de kinderen afleveren bij de deur. De ouders gaan in principe niet mee naar binnen. Dit om de rust in de school en het lokaal te bewaren. Het is altijd mogelijk om hier op individuele basis een uitzondering op te maken. Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop ouders/verzorgers van harte  welkom zijn. U krijgt daarvan via Parro een bericht over.