ons kleuteronderwijs

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Eén groep is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Buys Ballotstraat, de andere groep op de locatie van de Kindertuin. Deze laatste groep vormt de instroomgroep. Vanuit de visie van de Sterrenschoolgedachte waarbij de ontwikkeling van o-13 jaar vorm gegeven wordt, hebben wij de keuze gemaakt om de jongste kleuters in een eigen klaslokaal bij de Kinderopvang onder te brengen.  Gedurende de week zijn er een aantal momenten, gepland of spontaan, waarbij er een uitwisseling is tussen de peuters en de kleuters. Op deze wijze kunnen kinderen die van de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf komen, langzaam wennen aan de meer schoolse dagindeling.

De jongste kleuters gaan op hun beurt gedurende het schooljaar regelmatig op bezoek bij de kleuters in het schoolgebouw. Op deze wijze leren ze de andere kinderen kennen en maken we de overstap van de peuterwereld naar de kleuterwereld zo laagdrempelig mogelijk.

Locatie Buys Ballotstraat

In de onderbouwgroep zijn een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. Vaak zijn er ook stagiaires maar dit is wisselend. De onderbouwgroep zit op de begane grond in de Sterrenschool.

De deur van de school gaat om kwart over 8 open. Dan mogen de kinderen naar binnen om hun jas op te hangen. Het eten en drinken voor de kleine pauze, mag in één van de gekleurde bakken gezet worden. Het eten voor de lunch blijft in de tas en komt boven de jas, aan de kapstok , op het rek erboven. Graag de naam in jas, tas en op beker en bakje.

Als de jas opgehangen is en de andere spulletjes op hun plek gezet zijn, mogen de kinderen de klas in. Op de tafels in de klas liggen verschillende materialen. Op iedere tafel iets anders en dit kan ook per keer wisselen. De bedoeling is dat de kinderen hiermee gaan spelen. Het kind mag zelf kiezen waar hij of zij mee wil spelen. De ouder/ begeleider kan even mee doen.

De kinderen spelen tot kwart voor negen. Dan ruimen we op en gaan de kinderen in de grote kring zitten. De kinderen worden welkom geheten, we kijken of alle kinderen aanwezig zijn en vullen samen met fotokaarten de komende schooldag in.

Om 9.15 uur gaan we in 2 of 3 groepen uit elkaar. Een groepje gaat aan de slag met de leerkracht, andere groepjes gaan aan het werk met de onderwijsassistent  of  zelfstandig aan het werk.

In de grote kring doen we verschillende activiteiten, die meestal te maken hebben met het thema van dat moment. We lezen soms een verhaal of zijn bezig met voorbereiden rekenen, lezen en letters of woordenschatuitbreiding.

Locatie Kindertuin

In de instroomgroep is dagelijks een leerkracht aanwezig. Soms zijn er ook stagiaires maar dit is wisselend. De instroomgroep bevindt zich in het laatste lokaal van het gebouw van de Kindertuin. U bent welkom vanaf vanaf 08.15 u. In verband met de veiligheid is de deur gesloten. Even bellen en u wordt binnengelaten. De kinderen mogen hun jas op hangen aan de kapstok.

Het eten en drinken voor de kleine pauze, mag in één van de gekleurde bakken gezet worden. Het eten voor de lunch blijft in de tas en  komt boven de jas, aan de kapstok ,op het rek erboven. Graag de naam in jas, tas en op beker en bakje.

Als de jas opgehangen is en de andere spulletjes op hun plek gezet zijn, mogen de kinderen de klas in. Op de tafels in de klas liggen verschillende materialen. Op iedere tafel iets anders en dit kan ook per keer wisselen. De bedoeling is dat de kinderen hiermee gaan spelen. Het kind mag zelf kiezen waar hij of zij mee wil spelen.

De inloop kan plaatsvinden tot 08.45 u. Dit is vooral bedoeld voor de ouders die ook kinderen op de locatie van de Sterrenschool hebben. Zij kunnen dan rustig op beide locaties afscheid nemen van hun kinderen.  Na 08.45 u. ruimen we op en gaan de kinderen in de grote kring zitten. De kinderen worden welkom geheten, we kijken of alle kinderen aanwezig zijn en vullen samen met fotokaarten de komende schooldag in. Na de kring gaan de we lekker naar buiten.

In beide kleutergroepen geldt globaal het volgende

Tegen 9.45 uur gaan we eten en drinken. De bakken met de kleine hap worden in de klas gezet en we eten dan fruit en drinken wat in de kring. Graag zien we een gezonde hap: fruit of boterham en drinken, liever geen koekjes, cake, chocolade e.d.

Daarna gaan we weer spelen met ontwikkelingsmateriaal en/of knutselen.

Met behulp van het ‘kiesbord’ maken de kinderen hun keuze kenbaar waar ze willen spelen/werken, voor hen is het inzichtelijk hoeveel kinderen in iedere hoek kunnen spelen. Door het naamkaartje op het bord te hangen maken ze hun keuze kenbaar. Het kan ook gebeuren dat een kind eerst nog niet kiest, dan heeft de juf gekozen of een activiteit met een groepje. Hierna is er nog ruimte voor de eigen keuze van uw kind. We stimuleren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, te plannen en zelfstandig te werken. Het plannen oefenen we door een ‘weektaak’ aan te bieden, dit kan een knutsel zijn, een werkblad of een kastspel. Iedere dag wordt er kort geëvalueerd, is je taak klaar, hoe ging het, vond je het moeilijk? Als het niet gelukt is wordt besproken hoe dat komt, we noemen dit: reflecteren.

Ook werken we aan een Weektaak.  En werken we, heel regelmatig,  met het  Kiesbord.  Hierop geven met name de  kinderen aan waar ze mee gaan werken, in de groep. Zo leren de kinderen plannen en zelfstandig  werken. Iedere dag wordt er kort geëvalueerd, is je taak klaar, vond je het moeilijk? Als het niet gelukt is wordt besproken hoe dat komt, we noemen dit: reflecteren.

Na het spelen – en werken gaan we als het weer het toelaat naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen van de Kindertuin in de centrale hal spelen en de kinderen van de locatie aan de Buijs Ballotstraat spelen in dan het speellokaal.

Voor beide locaties geldt dat de ouders/verzorgers de kinderen afleveren bij de deur. De ouders gaan in principe niet mee naar binnen. Dit om de rust in de school en het lokaal te bewaren. Het is altijd mogelijk om hier op individuele basis een uitzondering op te maken. Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop ouders/verzorgers wél welkom zijn. U krijgt daarvan via Parro een bericht over.