Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd (0-4 jaar)

Bij de kinderen onder 4 jaar nemen pedagogisch medewerkers bewust de tijd om de kinderen te begeleiden in het spel, in (kleine) groepjes (bijvoorbeeld vanLees meer


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd; VSO en BSO (4-12 jaar)

In de kinderopvangtijd krijgen kinderen van 4 tot 12 jaar alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zij zelf (binnen de afspraken vanLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om meerdere redenen: te voet ofLees meer


Openbaar onderwijs

Sterrenschool Apeldoorn is een openbare school. Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn inLees meer


Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. DeLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


Organisatie Kleuteronderwijs

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Eén groep is gehuisvest in het schoolgebouw, de andere groep op de locatie van de Kindertuin. Deze laatste groep vormt deLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het personeel worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitstLees meer


Oudercommissie Kinderopvang (OC)

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijsLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer