Vakantieplanning en vrije dagen

Ruimte voor regie; flexibele vakanties.

Sterrenschool Apeldoorn is door het ministerie van onderwijs gekozen om mee te doen met het experiment “Ruimte voor Regie”. Dit experiment loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2025 en is een vervolg op het experiment met de flexibele onderwijstijden. Kortgezegd houdt dit in dat wij als school af mogen wijken van de regulier vastgestelde schoolvakanties.

In de praktijk zijn de volgende vakantie flexibel in te zetten; de herfst-, voorjaars-, tulp- en 3 weken van de zomervakantie.

De belangrijkste informatie m.b.t. de vakantieplanning op Sterrenschool Apeldoorn op een rij:

 • Sterrenschool Apeldoorn is het gehele jaar door geopend van 7.00-18.15 uur m.u.v; de kerstvakantie, de laatste 3 weken van de zomervakantie en de algemeen erkende feestdagen.
 • Per 6 maanden worden afspraken gemaakt over vakanties en vrije dagen.
 • Sterrenschool Apeldoorn werkt met het 5 gelijke dagen model; dat houdt in dat de kinderen dagelijks van 08.30 t/m 14.15 onderwijs volgen.
 • Elk kind tussen 4 en 13 jaar volgt het aantal uren onderwijs dat wettelijk is voorgeschreven. Dit wordt door de schoolleiding bewaakt.
 • Per schooljaar heeft u de beschikking over 5 compensatiedagendagen. Deze zijn vrij op te nemen, maar moet niet.
 • Per schooljaar organiseert Sterrenschool Apeldoorn 6 studiedagen voor het team.
 • De kinderopvang is gesloten op 25 en 26 december, Nieuwjaarsdag en op officiële feestdagen.
 • Per schooljaar kan maximaal twee weken aaneengesloten een flexibele vakantie gepland worden.
 • De leiding van Sterrenschool Apeldoorn behoudt zich het recht voor om in het belang van het kind een door de ouder/verzorger voorgestelde vakantiespreiding op grond van pedagogische argumenten bespreekbaar te maken en samen met de ouder/verzorger te zoeken naar een vakantiespreiding die recht doet aan de behoeften en ontwikkeling van het kind.

Vakantierooster 2023-2024

 • Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
 • Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
 • Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
 • Goede Vrijdag en Paasmaandag 29-03-2024 t/m 01-04-2024
 • Meivakantie en Hemelvaart 27-04-2024 t/m 12-05-2024
 • Pinkstermaandag 20-05-2024 t/m 20-05-2024
 • Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Verplichte vakanties en verplichte vrije dagen:

 • Kerstvakantie van 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Zomervakantie van 5 augustus 2024 t/m 23 augustus 2024
 • 22 december:   Eerste vakantiedag
 • 29 maart:          Goede vrijdag 
 • 1 april:               2e Paasdag 
 • 9 en 10 mei:      Hemelvaartsdag  
 • 19 mei:              2e Pinksterdag  
 • 12 juli:                Eerste vakantiedag

Flexvakantie (voorgestelde vakantie); 

 • Herfst: 16 oktober – 20 oktober 2023 
 • Voorjaar: 19 februari – 23 februari 2024
 • Tulp: 29 april – 3 mei 2024
 • Zomer: 15 juli – 2 augustus 2024 

Toetsperiodes (aanvragen worden geblokt) 

 • maandag 15 januari 2024 – vrijdag 2 februari 2024 
 • maandag 27 mei 2024- vrijdag 14 juni 2024 

De eindtoets voor groep 8 gaat doorstroomtoets heten. Deze toets maken de leerlingen in de eerste twee weken van februari 2024. 

 Overige geblokte weken 

 • maandag 21 augustus 2023 – vrijdag 8 september 2023 

Deze weken beschouwen als de zgn. ‘Gouden weken’.  Deze eerste weken zijn enorm belangrijk voor groepsvorming en (hernieuwde) kennismaking. Het is onwenselijk wanneer kinderen deze weken niet op school zijn. Aanvragen voor deze periode uitsluitend in overleg met de school.