Algemene voorwaarden vakantieplanning

De belangrijkste informatie m.b.t. de vakantieplanning op Sterrenschool Apeldoorn op een rij:

  • Sterrenschool Apeldoorn is het gehele jaar door geopend van 7.00-18.15 uur m.u.v; de kerstvakantie, de laatste 3 weken van de zomervakantie en de algemeen erkende feestdagen.
  • Per 6 maanden worden afspraken gemaakt over vakanties en vrije dagen.
  • Sterrenschool Apeldoorn werkt met het 5 gelijke dagen model; dat houdt in dat de kinderen dagelijks van 08.30 t/m 14.15 onderwijs volgen.
  • Elk kind tussen 4 en 13 jaar volgt het aantal uren onderwijs dat wettelijk is voorgeschreven. Dit wordt door de schoolleiding bewaakt.
  • Per schooljaar heeft u de beschikking over 4 á 5 snipperdagen. Deze zijn vrij op te nemen.
  • Per schooljaar organiseert Sterrenschool Apeldoorn 6 studiedagen voor het team, daarnaast is er één dag waarop alle medewerkers van Leerplein055 een gezamenlijke studiedag hebben; alle openbare basisscholen zijn dan gesloten. Er is op deze dagen voor de kinderen geen les. Opvang is wel mogelijk, opgave bij de BSO.
  • De kinderopvang is gesloten op 25 en 26 december, Nieuwjaarsdag en op officiële feestdagen.
  • De leiding van Sterrenschool Apeldoorn behoudt zich het recht voor om in het belang van het kind een door de ouder/verzorger voorgestelde vakantiespreiding op grond van pedagogische argumenten bespreekbaar te maken en samen met de ouder/verzorger te zoeken naar een vakantiespreiding die recht doet aan de behoeften en ontwikkeling van het kind.