Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties in februari 1997 een convenant afgesloten. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2019.

Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019 (website Rijksoverheid)