Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van de groepen en individuele leerlingen. Wij proberen altijd een moment te vinden waarop kinderen van school samen met hun broertje of zusje dat (nog) niet bij ons op school zit op de foto kan. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen.