VSO/BSO Sterrenschool

Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang bieden samen buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang vindt plaats in onze school. BSO Sterrenschool is een complete plek waarbij we werken met combinatiefunctionarissen. De functionaris werkt op de school als onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner en in de opvang als pedagogisch medewerker. Iedereen kent elkaar en de onderlinge lijnen zijn kort. De combinatiefunctionarissen leren de kinderen én hun eigenheid zo goed kennen. Samen met kinderdagverblijf De Kindertuin, Peuterspeelzaal De Kindertuin en de instroomgroep, bieden we kinderen een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar op Sterrenschool Apeldoorn. Tijdens de schooldagen is de BSO geopend van 14.15 u – 18.15 u.

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd; VSO en BSO (4-13 jaar)

De kinderen krijgen alle ruimte om zich vrij te ontspannen en kunnen zelf (binnen de afspraken van de Sterrenschool) bepalen wat zij willen doen, denk aan: vrij spel, creatieve- en sportieve activiteiten, workshops op het gebied van muziek, zang, dans en koken. Het kunnen ook activiteiten buiten school zijn.

Wij begeleiden de kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Persoonlijke benadering, humor, goede afstemming en open communicatie vinden wij belangrijk aspecten in het contact met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op wat de kinderen aangeven (kinderparticipatie). Soms koken we, gaan we knutselen of treden we voor elkaar op. Zo hebben we een heus Sterrenschoolrestaurant. De kinderen bedenken het menu, gaan eten zelf klaarmaken en bedienen voor ouders.

In ons gebouw hebben we twee binnenruimten: de Speelgroep met een poppenhoek, verkleedkleren, een winkeltje en een bouwhoek. Ook hebben we een piano en een atelier waar volop geknutseld kan worden. In de chillgroep is er een hoek waar kinderen lekker tussen de kussens een boekje kunnen lezen, en waar de oudere kinderen in hun zelf gecreëerde “8+ hoek” samen kunnen zijn. Buiten hebben we een speelplein met bomen en boomstammen. Ook gaan de kinderen vaak naar de speeltoestellen bij het grote grasveld iets verderop. Geen dag is gelijk op BSO Sterrenschool, daar zorgen we samen voor.

Activiteitenaanbod

Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen, zodat ze een goed beeld hebben van het welbevinden en de behoeftes van de individuele kinderen en van de groep.

In de kinderopvangtijd werken we aan de volgende opvoedingsdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen;
  • Het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van kinderen;
  • Het ontwikkelen van de sociale competenties van kinderen;
  • Het overbrengen van normen en waarden.

Meer informatie

Klik op de link voor meer informatie over BSO Sterrenschool of u kunt bellen met de afdeling Klantadvies van Doomijn kinderopvang via telefoonnummer (038) 421 45 21 of mail naar klantadvies@doomijn.nl.