Kinderdagverblijf De Kindertuin

Sterrenschool Apeldoorn en Doomijn Kinderopvang bieden samen opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Kindertuin en van 2-4 jaar bij VVE peuterspeelzaal De Kindertuin. De locatie is vlakbij, aan de Marconistraat. Kinderdagverblijf De Kindertuin is een complete plek waar we vanuit één team werken aan dezelfde thema’s zowel in het onderwijs als de kinderopvang, met veel aandacht voor cultuur, sport en recreatie. Dat maakt de stap naar de basisschool straks klein. Samen met een VVE-peuterspeelzaal en een instroomgroep van de Sterrenschool kunnen we veel van elkaar leren.

Kinderdagverblijf De Kindertuin heeft drie stamgroepen voor kinderen van 0-4 jaar en 36 kindplaatsen. De indeling van de groepen wordt bepaald door de leeftijden van de aanwezige kinderen. Kinderdagverblijf De Kindertuin is geopend tussen 7.30 en 18.15 uur. Verruimde openingstijden tussen 7.00 uur en 19.00 uur zijn op aanvraag mogelijk. Samen met BSO Sterrenschool, Peuterspeelzaal De Kindertuin en de instroomgroep, bieden we kinderen een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar op Sterrenschool Apeldoorn.

Kinderen ervaren een gevoel van saamhorigheid en leren samenwerken en samen delen door de diverse gezamenlijke activiteiten en groepsmomenten op een dag. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen (bijv. de oudere kinderen helpen de jongsten bij het aandoen van de jas).

Wat maakt kinderdagverblijf De Kindertuin bijzonder?

  • Elke dag is er veel ruimte voor vrij spelen zowel binnen als buiten. Zo ontstaat er een afwisseling van creatieve activiteiten, muziek, dans, techniek.
  • Het gebouw is licht en ruim, net als de centrale speelhal. Hier ontmoeten de kinderen elkaar, net als op de natuurlijk speelplek buiten. Een heus klim- en klauterparadijs vol natuurlijke speelelementen.
  • Peuter-plusprogramma voor 3-jarigen in nauwe samenwerking met onderwijs. De peuters gaan af en toe spelen bij de kleuters van de Sterrenschool om alvast te wennen.
  • We gaan uit van de eigenheid van het kind en dagen het elke dag uit om actief te leren en zelf op onderzoek te gaan.

Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvangtijd (0-4 jaar)

Pedagogisch medewerkers nemen bewust de tijd om de kinderen te begeleiden in het spel, in (kleine) groepjes (bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd) of individueel, maar ze nemen het spel niet over. Het initiatief ligt bij het kind, hij/zij bepaalt hoe het spel verloopt. Ook jonge kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen zoals: broodje smeren, eten, zelf de jas en schoenen aandoen. Ook al kost het dan meer tijd.

Spelmateriaal en activiteiten

Er zijn verschillende spelmaterialen aanwezig en bij activiteiten is er veel ruimte voor het eigen initiatief van de kinderen. Kinderen kunnen individueel een activiteit doen, in kleine groepjes of soms met alle aanwezige kinderen. Activiteiten worden afgestemd op de behoeftes van kinderen. Kinderen maken muziek, dansen, doen ‘knutsel’ activiteiten, taalspelletjes en bewegingsspellen. Bij de jongste kinderen kiezen we voor knutsel activiteiten waarbij ze plezier hebben in het omgaan met de materialen.

Rol van pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol om de contacten tussen kinderen in goede banen te leiden. Zij vertellen bij de jongste kinderen voortdurend wat ze doen en wat er gaat gebeuren. Bij conflicten krijgen de kinderen de kans deze zelf op te lossen. De pedagogisch medewerker houdt het in de gaten en grijpt pas in als de kinderen er zelf niet uit komen of als er sprake is van een sterk ongelijkwaardige situatie. Afspraken die gemaakt zijn, moeten worden nageleefd, maar regels moeten ook ter discussie kunnen worden gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Klantadvies van Doomijn kinderopvang via telefoonnummer (038) 421 45 21 of mail naar klantadvies@doomijn.nl.