Vertrouwenspersoon (intern)

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De vertrouwenspersoon luistert, stelt verhelderende vragen, geeft de klager erkenning en neemt de tijd voor hem/haar. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

De interne vertrouwenspersoon op onze school is Ans van Haaren en bereikbaar per mail alammers@leerplein055.nl of op school op de volgende werkdagen; dinsdag, woensdag, donderdag.