Uitstroomgegevens

Begin mei krijgen de kinderen uit niveau 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. Het resultaat van de eindtoets heeft geen invloed op het advies. Mocht een kind de toets minder goed maken dan verwacht dan heeft dit geen invloed op het advies. Omgekeerd natuurlijk ook: als een kind de toets boven verwachting maakt is dat natuurlijk heel fijn, maar ons advies zal dan niet worden aangepast.

Na niveau 8 komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen van niveau 8 wordt in de loop van het schooljaar een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

 

 

Uitstroomgegevens: (afgerond).

2019-2020*

2020-2021

2021-2022

Praktijkschool

0%

0%

0%

VMBO/LWOO

0%

0%

0%

VMBO (beroepsgericht)

36%

32%

15%

VMBO (theoretisch)

24%

32%

20%

VMBO (theoretisch)/HAVO

0%

9%

0%

HAVO/VWO

24%

28%

20%

VWO

6%

5%

15%
Gymnasium/Lyceum 6% 5% 25%

* NB: Vanwege de Coronacrisis zijn er in april 2020 geen eindtoetsen afgenomen. De uitstroomgegevens van 2019-2020 zijn gebaseerd op het Leerlingvolgsysteem.