Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/ wiskunde tenminste voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullend aan onze schoolnormen.

Daarnaast hebben wij ook doelen gesteld op andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan sociale en maatschappelijke competenties en ook een leerklimaat dat leren mogelijk maakt. Ook kijken wij naar de bereikte leergroei van leerlingen en groepen. Wij zijn van mening dat elke leerling op elk moment leergroei moet laten zien, in lijn met de verwachting die wij hebben. Voor leerlingen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, wordt een verdere analyse uitgevoerd om gerichte aanvullende hulp te kunnen bieden.

Schooladvies en uitstroom Voortgezet Onderwijs (VO)

In groep 8 krijgt elke leerling advies voor het vervolgonderwijs. Op onze school zijn we ons ervan bewust dat een goed overwogen schooladvies kinderen de beste kansen biedt. Het schooladvies komt zorgvuldig tot stand waarbij het resultaat van de doorstroomtoets als extra gegeven geldt.

De eindresultaten van ons onderwijs en de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs, leest u onder andere in ons jaarverslag maar bijvoorbeeld ook op de landelijke website Scholen op de kaart.