Flexibele onderwijstijden

De tien scholen in Nederland die deelnemen aan het experiment flexibele onderwijstijden krijgen de mogelijkheid om onderwijs dat tijdens de reguliere zomervakantie wordt aangeboden mee te tellen als onderwijstijd. Daarnaast mogen zij afwijken van het wettelijk voorschrift om niet meer dan zeven vierdaagse schoolweken te bieden. Dit laatste is mogelijk als gevolg van een flexibel aantal uren onderwijs per dag door flexibele begin- en eindtijden te hanteren.

Zowel Sterrenschool Apeldoorn als Dalton Sterrenschool De Vliegenier hebben toestemming van het ministerie van OC&W om te werken met flexibele onderwijstijden. Maximaal tien scholen in Nederland krijgen van het ministerie van OC&W de mogelijkheid om in samenspraak met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel het onderwijs zo te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd.