nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 5 februari 2021

Vooraf

In deze (extra) en zeer uitgebreide nieuwsbrief geven we aan hoe wij maandag 8 februari weer van start gaan. Maar eerst het volgende.

Er is momenteel een enorm negatieve kijk vanuit de media en de overheid op de zgn. leerachterstanden die de kinderen nu op zouden lopen. Wij vinden deze berichtgeving onaangenaam en schrijnend. Het doet iedereen zo tekort… 

Je zult maar een kind van nu zijn, terwijl je elke dag ongelofelijk je best doet om alles voor elkaar te krijgen. In een andere en ongewone situatie. In een wereld die helemaal anders is dan anders en heel veel van je vraagt. 

Je zult nu maar een ouder zijn, in een tijd waarin je probeert alles rond te breien. Je werk, je gezin, alle zorgen. Je doet enorm je best om ouder, leerkracht en werknemer/-gever te zijn in één, dat is (bijna)niet te doen toch? En tóch doet u het wel allemaal! 

Je zult maar leerkracht zijn in deze tijd. Je geeft en doet er alles aan om alle kinderen erbij te houden, je zorgt voor een uitdagend, gedegen en goed aanbod en je blijft in verbinding met alle kinderen. Je blijft digitaal motiveren, terwijl er geen één leerkracht het onderwijs is ingegaan om van achter een laptop kinderen te stimuleren, te onderwijzen en te begeleiden. 

Als leerkracht zorg je er nu voor dat de kinderen die het echt nodig hebben tóch op school terecht kunnen. Je collega’s en jij vangen deze kinderen en de kinderen van ouders met een cruciaal beroep met liefde op in de noodopvang. 

Je zult maar opgroeien, leven en werken in deze tijd en dan alleen maar te horen krijgen dat het niet goed gaat komen met je. Er is achterstand, er moet extra les komen, er moet een plan komen waarin de kinderen “bijgespijkerd” kunnen worden,… enz.

Daar worden wij verdrietig van! 

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie als ouders nog eens extra in de kramp schieten bij dit soort berichten, want we willen toch allemaal dat het goed komt met jullie kinderen. Maar geloof ons, het kómt goed, sterker nog, het ís al goed!! 

U heeft allemaal 'sterren' in handen, elk kind van u is een unieke ster, dat iets meemaakt, wat hem of haar zal vormen voor de rest van zijn/haar leven… 

Er zit een soort systeemfout in ons onderwijs. Sommigen denken nog maar steeds dat kinderen leren door een programma af te werken en dat er kennis in het kind gepompt moet worden en dan komt het wel goed. Als we dan plotseling (zoals nu) moeten afwijken van dat programma, dan gaat het niet goed komen met het kind. Wij zijn er van overtuigd dat dit niet waar is. 

Kinderen leren op hun eigen unieke wijze, op hun eigen unieke moment. Ooit zei iemand; “Meten is niet erg, maar het gaat mis als we de meetlat erlangs gaan leggen”. Hoe kun je een kind afrekenen op zijn of haar ontwikkeling? 

De kinderen van nu leren heel veel. En ja, natuurlijk heeft deze periode effect op de kinderen. Maar niet alleen op de kinderen, op ons allemaal, op de hele wereld. De hele wereld, iedereen heeft te maken met Corona… Als onze kinderen weer naar school mogen nemen we ze weer mee in waar we gebleven zijn. 

Ieder kind is op zijn eigen manier gegroeid. We gaan kijken welke sprongen sommige kinderen gemaakt hebben en welke kinderen toch wat meer last hebben gehad van deze periode. We gaan gewoon doen wat we altijd deden, positief kijken naar het kind. Zorgen voor een fijne plek, een veilige leeromgeving en een rijk en goed aanbod voor alle kinderen en we doen zoveel mogelijk wat er nodig is. 

U mag volop vertrouwen op het vakmanschap van ons team. Heb vertrouwen in uw kind en de toekomst. En weet dat het goed komt, of beter, dat het al goed is! Wij werken en blijven werken vanuit vertrouwen. Al die paniekverhalen leveren niks dan ellende op, maar gelukkig zijn er ook tegengeluiden te horen. Wij maken ons hard om het leren, het ontdekken en het ontwikkelen van onze kinderen centraal te zetten en niet het systeem. We lezen nu al berichten in de media dat 'de helft van de kinderen blijft zitten'. Dat is zeker niet het geval. Het kan wel zo zijn dat we in individuele gevallen bekijken of het verstandig is om wat langer over de basisschool te doen.

Een heel verhaal, maar wij willen  u graag een hart onder de riem steken en het vertrouwen geven dat we ons nu niet druk hoeven maken over leerachterstanden. Daarnaast ik wil mijn team in het zonnetje zetten, fantastisch hoe zij het doen in deze tijd! 

Als wij volgende week weer stralende gezichten zien in de school dan gaan we opnieuw genieten van de kinderen en van elkaar en vanuit ontspannenheid alle kinderen in hun eigenheid en de dynamieken die bij hen horen weer verder begeleiden! 

Ik wil u nog even heel veel succes wensen met de laatste loodjes van het afstandsonderwijs en alle perikelen die daarbij horen. Heb het fijn samen, de komende dagen!! En vooral…blijf gezond! Tot heel snel! 

Met dank aan Kim Meerema voor de inspiratie

Namens alle teamleden

Hans van der Most

manager onderwijs

 

 

Joepie!

Uiteraard zijn we blij dat we vanaf maandag de kinderen weer fysiek mogen en kunnen ontvangen. Er zijn wel een aantal 'mitsen en maren' aan verbonden.

Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving gevolgd over wat moet, wat kan en waarover een dringend advies is gegeven. Ook de commentaren en bezwaren die daar weer op kwamen. Het werd er allemaal niet duidelijker op. Niet voor u, niet voor ons en al helemaal niet voor de kinderen.  

Alles gelezen hebbende komen we tot de volgende conclusie: De extra protocollen en aanvullingen omdat het basisonderwijs weer opengaat zijn allemaal goed bedoeld, om het zo veilig mogelijk te doen. Een aantal aanvullingen blijven steken in onuitvoerbare dringende adviezen, die meer vragen oproepen, dan veiligheid bieden.

We zetten in deze nieuwsbrief de maatregelen zoals wij die op school nemen en uitvoeren voor u op een rijtje.

Indien u het gehele protocol wil lezen; Aanvullend+servicedocument+maatregelen+bo+en+sbo (3)

 

 

Oude maatregelen

Alle maatregelen die eerder zijn afgesproken zijn nog steeds van kracht:

 

 De belangrijkste zijn.

• Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

• Schud geen handen. 

• Ouders worden in principe niet toegelaten in school en op het schoolterrein. Alleen in zeer dringende gevallen en dan pas na een uitnodiging of op afspraak met een medewerker mag de school worden betreden, uiteraard draagt u dan een mondkapje.

• Ouders houden bij het halen en brengen onderling de 1,5 m afstand aan. Bij voorkeur brengt en haalt één ouder het kind of de kinderen van school. Het advies is aangescherpt met het dragen van een mondkapje als u uw kind(eren) op komt halen. Uiteraard is dit op vrijwillige basis.

• Volwassenen (medewerkers) houden in het gebouw ook 1,5 m afstand.

• De school zorgt voor hygiëne materiaal, zoals handgel en papieren handdoekjes

• We zullen ook weer regelmatig de school moeten ventileren,  neem daarom een warme trui mee naar school. 


Nieuwe maatregelen

Mondkapjesbeleid:

• De kinderen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje buiten het eigen lokaal; dus als ze bijv. naar de WC gaan, een boek ruilen o.i.d. We willen u vragen om uw kind een mondkapje mee te geven naar school. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan bij de directie of leerkracht.

• Ook het personeel draagt in het gebouw buiten het lokaal een mondkapje. 

• Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 geldt dit niet; uiteraard zijn zij vrij om ook een mondkapje te dragen

 

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. 

 

In het protocol staat ook dat we in de periode van quarantaine zoveel mogelijk les op afstand geven.

Uiteraard willen we ons daar aan houden. Maar als een leerkracht echt ziek op bed ligt, is dat alleen mogelijk indien we vervanging hebben of als we dat op school anders kunnen organiseren. We zullen dit per geval moeten bekijken.

 

Ipads mee naar huis,

Om deze reden (van een dreigende quarantaine voor een hele groep) mogen de Ipads van de kinderen van groep 4 t/m 8 nog dagelijks mee naar huis. Indien een groep dan in thuisquarantaine zit, kunnen we voor een belangrijk deel het on-line onderwijs weer snel oppakken.

Dat geldt niet voor groep 3; deze Ipads blijven wel op school.

Praktisch gezien betekent dit dat de laders van de kinderen van groep 3 maandag 8 februari weer ingeleverd moeten worden op school. Die van de kinderen van 4 t/m 8 mogen nog thuis blijven. 

Nog even dit: We zien dat er op de Ipads accounts worden toegevoegd en dat er ander oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt. Het is en blijft een schoolapparaat. Het toebrengen van wijzigingen is verboden. We hebben al gevallen waarbij er dusdanig geknoeid is met accounts, wachtwoorden en andere toevoegingen dat we dagenlang bezig zijn om alles weer op orde te brengen. In een enkel geval is de Ipad zelfs onbruikbaar is geworden. In dat geval krijgt u de rekening thuis, die bedraagt momenteel € 450,00.

 

 

 Andere maatregelen

Er zijn ook adviezen gegeven die op school niet of lastig uitvoerbaar zijn:

• Het werken in duo's of kleine groepjes die alleen met elkaar contact mogen hebben, is op onze school praktisch niet uitvoerbaar. Wel zullen we, waar mogelijk, de onderlinge contacten tussen de groepen zo veel mogelijk beperken.

• Elke groep apart buiten laten spelen is praktisch niet uitvoerbaar. Wel passen we de pauzes dusdanig aan, dat de oudste kinderen (van groep 7 en 8) niet gelijktijdig buiten spelen.

• Elke groep een andere begin- en eindtijd is ook praktisch niet uitvoerbaar. We hebben  al een gespreide inloop waarbij de kinderen tussen 08.15 u. en 08.30 u. naar school komen.  Het verlaten van de school gaat nu ook al redelijk gespreid.                                                                 Wat we wel doen is dat de kinderen van groep 7 en 8 de nooddeuren die in die lokalen zitten gebruiken om de school in en uit te gaan. Zij stappen dan direct hun lokaal binnen. Zo voorkomen we piekdrukte op de trappen en in de gangen. Groep 7 heeft tijdelijk een kapstok in het lokaal, dat scheelt ook weer een hoop heen en weer geloop. Groep 8 kan daarom ook gebruik maken van de kapstok van groep 7, zo hebben we minder kinderen die dicht bij elkaar staan.

• Eenrichtingverkeer in de school is ook een maatregel die in ons gebouw niet uitvoerbaar is. Doordat 7 en 8 een eigen ingang en kapstok hebben, voorkomen we al een hoop drukte in de school.

• Aanpassingen gymrooster: Vooralsnog zijn de gymzalen gesloten t/m dinsdag 9 februari, daarna horen we of we weer gebruik mogen maken van de gymzaal. Als we weer van start mogen, dan hebben we ook voor de gymzaal een aanpassing, zodat we de groepen zo klein mogelijk houden. Dat geldt met name voor de groep 5-6 en 6-7. 

• Groep 6 en 7 gymt op de maandagen. Groep 6 in de ene week in het speellokaal op school, groep 7 maakt dan gebruik van de grote gymzaal. De week daarop wisselen ze om, dan gaat groep 6 naar de gymzaal en groep 7 is dan in de zaal op school. Groep 5 gymt op de woensdagen in de gymzaal.

 

Wel of niet naar school met klachten?

 

Kinderen van de basisschoolleeftijd mogen naar school, met: 

 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);

• als ze af en toe hoesten,

• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

NB: Dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van het eerstvolgende OMT-advies.

 

Wanneer moeten kinderen thuis blijven en kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan           incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een                 negatieve testuitslag weer naar school.

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19

• het kind in contact is geweest met iemand die een bevestigde COVID-19 besmetting heeft.

• het kind huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Als de leerling ziek wordt, dan wordt hij/zij en de op school zittende broertjes en zusjes direct door een ouder/verzorger opgehaald.

In dit laatste geval worden ook de maatregelen mbt de quarantaine, zoals hierboven beschreven van kracht. Dus zodra een leerling klachten heeft die lijken op Covid-19 gaat de hele klas incl. de leerkracht in quarantaine. Bij een negatieve testuitslag van betreffende leerling wordt de quarantaine opgeheven. 

 

 

 

Moet mijn kind naar school?

Er bereiken ons berichten via telefoon en email van bezorgde ouders die moeite hebben met het naar school gaan en de huidige stand van zaken m.b.t. Corona.

  

 

De vraag; "Moet mijn kind naar school" is als volgt te beantwoorden. Er is in Nederland leerplicht vanaf 5 jaar. In principe moet uw kind naar school. Maar in de huidige situatie kunnen we ons goed indenken dat u twijfels heeft. We moeten wel iedere leerling die thuisblijft melden bij de leerplichtambtenaar, maar deze zal voorlopig niet optreden.

Indien u uw kind(eren) nog niet naar school stuurt, moet u dat met opgaaf van reden aangeven bij de directie. Als kinderen zonder opgaaf van reden weg blijven, dan zijn ze ongeoorloofd afwezig en wordt er wel een zaak van gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

NB: U kunt dit kenbaar maken via de mail (info@sterrenschoolapeldoorn.nl). We zullen in het weekeinde regelmatig de mail lezen.

 

Krijgt mijn kind dan thuisonderwijs, net als tijdens de schoolsluiting?

Dit is een lastige kwestie. Tijdens de schoolsluiting had de leerkracht de handen vrij om on-line les te geven. Nu er een (bijna) volle klas op school is, heeft zij niet de handen vrij. De kinderen die op school zijn, vragen alle aandacht. Als er al thuisonderwijs mogelijk is, zal dat minimaal zijn. We zullen per geval bekijken wat mogelijk is. De mogelijkheden voor thuisonderwijs zullen per klas verschillen, ook de invulling zal niet voor elke groep hetzelfde kunnen zijn.

 

Voorjaarsvakantie en studiedagen

Zoals eerder aangekondigd, zijn we in de voorjaarsvakantie voor alle leerlingen gesloten. De studiedagen van 18 en 19 februari komen te vervallen. We zien, buiten de vakantie om,  de komende schoolweken de kinderen graag zo veel mogelijk op school.

 

TIP:

Accres heeft veel activiteiten voor kinderen tot 14 jaar. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet. Ook tijdens de voorjaarsvakantie.

https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd

 

 

Extra hulp

We kunnen ons voorstellen dat u en/of gezinsleden na de schoolsluiting en het nog langer duren van de lockdown met andere vragen zit: Kijk daarom even hier! 

 

 

Tot slot:

We hopen dat we met al deze afspraken het virus en de varianten er op buiten de deur kunnen houden. We hopen dat alle kinderen weer snel gewend zullen raken aan de gang naar school. Maar vooral willen we dat ze straks weer plezier kunnen maken.

Tot maandag, we zijn er klaar voor!

Enne nemen jullie (de kinderen) weer alle boeken, schriften en overige spullen mee naar school!!

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055