nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 18 december 2020

Toch nog....

Ondanks dat u de afgelopen week bent bestookt met nieuwsberichten, nieuwsbrieven en emails, op de valreep nog een laatste nieuwsbrief.

Vertrek juf Marieke

Juf Marieke uit de onderbouw gaat ons helaas per 1 februari 2021 verlaten. Ze heeft een nieuwe baan gevonden bij de onderwijsspecialisten. Het is jammer dat we niet langer van haar expertise gebruik kunnen maken, deze nieuwe baan is haar echter op het lijf geschreven.

We wensen juf Marieke heel veel succes in haar nieuwe baan.

We zijn momenteel druk bezig met het invullen van deze vrijgekomen plek. Corona maakt ook dit proces lastiger. Zodra we meer weten, stellen we u verder op de hoogte.  

 

Vakantieplanning 2021

Reminder!!

Vandaag heeft u ook de oproep ontvangen voor de vakantieplanning van maart t/m augustus 2021. De einddatum voor het invullen is 24 januari 2021.

 

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad afgelopen schooljaar (2019-2020)

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad(MR) willen we onze communicatie richting de achterban over onderwerpen die spelen en communicatie over genomen besluiten graag verbeteren. Daarom delen we het jaarverslag over afgelopen schooljaar met onze ouders.

We kijken terug op een jaar dat anders is gelopen dan andere jaren door de Corona Perikelen vanaf maart, die veel tijd en aandacht van de school heeft gevergd om het onderwijs goed geregeld te hebben en te houden met de schoolsluiting en gedeeltelijke opening.  Ook van de MR hebben de Coronamaatregelen de nodige tijd gevergd, met name in het beoordelen en meedenken en instemmen met de voorgestelde maatregelen.

Daarnaast hebben we ons samen met het bestuur, Leerplein055,  hard gemaakt om te zorgen dat we het experiment met flexibele onderwijstijden doorgang mocht krijgen voor de komende jaren. We zijn als MR erg tevreden over de samenwerking met de schoolleiding. We hopen dan ook dat we jullie met het jaarverslag goed kunnen informeren over het afgelopen jaar.  

Mochten er nog vragen zijn nav het jaarverslag of over andere zaken, dan kunt u ons altijd benaderen via mr@sterrenschoolapeldoorn.nl

VOO-Jaarverslag-MR Sterrenschool Apeldoorn schooljaar 2019-2020

Namens de Medezeggenschapsraad,

Rosemarie van Eekelen, voorzitter Medezeggenschapsraad

 

 

Pietengym

Pietengym

Begin deze maand heeft een Pietenjuf (of is het Juffenpiet) een mooi hindernisparcours uitgezet. De kinderen hebben laten zien dat ze net zo behendig zijn als de echte Pieten. 

Alle kinderen van groep 3 en 4 een hebben hun Pietendiploma verdiend!

Gefeliciteerd!

 

Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind...

Vrijdag 27 november jl. was het zover! De schoen was gezet en ja hoor bij iedereen zat er iets in. Blije gezichten alom!

Dank u, Sinterklaasje.

 

Sinterklaas in de Bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw (6, 7 en 8) hebben Sinterklaas dit jaar goed geholpen. Ze hebben mooie gedichten geschreven en prachtige surprises gemaakt. Sinterklaas was erg blij met deze hulp!

 

 

 

 

 

Veerkracht

Maandag horen dat woensdag de scholen sluiten, was even schrikken. De kinderen en wij maakten zich meteen zorgen over de Kerstviering. Maar zowel ouders, kinderen en de leerkrachten bleken wederom over een enorme veerkracht te beschikken. "Handen uit de mouwen" riepen we met z'n allen. Zo hebben we toch nog een leuke en gezellige jaarafsluiting gehad. Voor nu is het voor de kinderen en voor ons 2 weken Kerstvakantie. Zo hebben we weer even tijd om de batterij op te laden. Vanaf 4 januari staan we weer digitaal voor de kinderen klaar.

  

 

 

Groep 5

Groep 5 wenst iedereen een fijne Kerst en een heel gelukkig 2021.

 

 

 

 

 

 

Terugblik 2020

Bij het voorbereiden van deze nieuwsbrief en we  een stukje tekst hadden neergeschreven over het rare jaar 2020, konden we niet vermoeden dat we dinsdag 15 december totaal onverwacht de laatste schooldag van dit jaar zouden hebben. Zo vreemd en onwerkelijk als het jaar is begonnen, is het ook geĆ«indigd.

De reden voor deze tweede schoolsluiting vinden we uiterst bizar. De school sluiten om de ouders thuis te houden. Hoe verzin je het. Maar goed, wat we er ook allemaal van vinden, we zitten met de gebakken peren. 

We kijken desondanks terug naar een mooi schooljaar en kijken dan vooral wat er allemaal wel is gelukt en doorgegaan afgelopen jaar. We hebben met z'n allen de schouders eronder gezet om daar waar de dingen anders liepen dan gedacht er toch nog iets leuks, positiefs en leerzaams van te maken. We zijn niet ontevreden. Ook de medewerking van u, de ouders, hebben daarin zeker ook positief bijgedragen.

Laten we vooral vooruitkijken naar het volgende jaar. Het jaar 2021 is het jaar dat Sterrenschool Apeldoorn 10 jaar bestaat. Dat is nog eens een mooi vooruitzicht. We hebben al een aantal leuke programmaonderdelen kunnen vastleggen. We denken positief en gaan er van uit dat we Corona dan grotendeels achter ons laten en een prachtig jaar tegemoet gaan.

 

 

Voor nu wensen we u en de kinderen ondanks de beperkingen een fijne vakantie- en Kersttijd toe.

Ook een mooie jaarwisseling toegewenst en tot in januari, in levende lijve, digitaal of hoe dan ook

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055