nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 8 november 2018

Pleinwerk gestart

Het zal u niet ontgaan zijn dat de werkzaamheden voor de aanpassingen aan het plein zijn gestart. Het speeltoestel is inmiddels verplaatst. Dat was een hele klus want de zaak zat goed verankerd in de grond. De komende maanden is het rond de school één en al bouwactiviteit. Zodra de werkzaamheden op het plein zijn afgerond, gaat men beginnen met de sloop van de oude kleuterschool. Daarna wordt er weer gebouwd. Dat betekent ook dat de achteringang en de parkeerplaats aldaar komen te vervallen. Dat heeft weer tot gevolg dat het drukker wordt met parkeren aan de voorzijde van de school. Wellicht ten overvloede wijzen we u op de afspraken om aan de schoolzijde van de straat te parkeren.  Als er aan beide zijden van de straat wordt geparkeerd, dan zal de doorgang erg smal en onoverzichtelijk worden. Dat is een onveilige situatie. U kunt ook in de Fahrenheitstraat parkeren. Er is een aanvraag gedaan om ook aan deze zijde een ingang te maken. Deze aanvraag is nog in behandeling.

---

Begintijd school

Eén van de kenmerken van Sterrenschool Apeldoorn is de flexibele schooltijd. Daar zijn vaste afspraken over het aantal dagen naar school per week, compensatiedagen, wanneer vakantie enz. Wat daar niet bij hoort is de flexibele begintijd die we nu weer steeds meer gaan waarnemen. We zien de laatste weken weer meer ouders die hun kinderen na half 9 naar school en in de klas brengen. De lessen beginnen om 08.30 u. We willen dan dat alle kinderen op die tijd in de groep aanwezig zijn. Het is erg storend wanneer er telkens kinderen binnendruppelen, de les wordt zo verstoord en de kinderen worden onrustig. Zeker als de brenger ook nog even snel iets tegen de juf wil zeggen. We hebben een inlooptijd van 08.15 tot 08.25. Dan heeft u de gelegenheid om de leerkracht nog iets mee te delen en/of te vragen. De kinderen moeten de klas in vanaf 08.25 u, de ouders dienen dan afscheid te nemen en de school te verlaten. Om 08.30 moeten in principe alle ouders uit de klassen zijn.

Voor de ouders die zowel  kinderen op school als op de Kindertuin hebben, gelden andere afspraken. Met dien verstande dat ook deze kinderen uiterlijk om 08.30 u in de klas aanwezig zijn.

---

Bellen bij ziekte

Veel ouders bellen de school wanneer hun kind ziek of anderszins afwezig is. Zo hebben we het graag, we weten dan meteen wat er aan de hand is. Er zijn ook ouders die de school een mail sturen. Op zich zijn we dan geïnformeerd, maar het komt regelmatig voor dat we deze mail pas later op de dag lezen.De leerkracht weet dan niet waarom een leerling afwezig is en de afspraak is dat we dan rond de klok van 09.00 u de ouders bellen. Dat geeft soms verwarring of zelfs boze reacties en dat is jammer. De afspraak was en blijft voorlopig nog; ziekmeldingen telefonisch. Als de telefoon niet opgenomen wordt, kunt u de voicemail inspreken. Deze wordt regelmatig afgeluisterd.

 

---

Lezen in niveau 3.

In niveau 3 zijn we al aardig onderweg met het leren lezen. We kennen al veel letters en we kunnen al kleine zinnetjes lezen. Belangrijk is om veel te oefenen, ook thuis.: zogenaamde “leeskilometers “maken. De kinderen krijgen dan ook regelmatig bladen met leesoefeningen mee naar huis. Dit moet wel op een zinvolle manier gebeuren. En het liefst net zoals in de groep. De nieuwe leesmethode werkt met ZOEMEND lezen. Dat wil zeggen dat we de woorden bij het aanbieden niet meer in stukjes hakken als; m-aa-n, Maar een beetje zingen/zoemen,  en zo de letters lang maken als; mmmmmaaaaaaaannnnnn Dit bevordert het leesproces en zo leren de kinderen sneller vlot lezen.   Belangrijk ook voor u als ouder om dit te weten. Veel ouders zijn gewend om de woorden in stukjes te hakken, zoals we dat al jaren doen. Zoals u in bovenstaand stukje hebt gelezen is dat niet meer zoals we al jaren gewend zijn. Voor u, maar ook voor het personeel een nieuwe manier van leren lezen.

---

Thema Vriendschap niveau 4

In de klas geven de kinderen elkaar complimentjes. Elke dag is 1 kind de ster van de dag. Elk kind schrijft op een strookje een mooi compliment op, als iedereen dat gedaan heeft, lezen ze het compliment voor. De kinderen vinden het leuk om complimentjes te geven, maar vooral om ze te ontvangen. Ook al is het thema afgelopen, wij gaan er mee door totdat iedereen geweest is.

---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055