nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 15 mei 2018

ANWB Streetwise komt op bezoek!!

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 15 mei 2018 naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

 

 

De vier onderdelen zijn:

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.

http://www.anwb.nl/streetwise

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

We verzoeken u om uw auto op deze dag niet te parkeren naast de school aan de Fahrenheitstraat. De kinderen van 7-8 moeten deze dag de fiets mee naar school nemen, wilt u er voor zorgen dat deze fiets technisch in orde is; banden, remmen, geen loszittende delen etc.

Alvast dank voor uw medewerking

 

 

Nieuw buitenspeelgoed

Alle scholen van Leerplein055 hebben een extra budget gekregen en daarvoor mocht er nieuw materiaal voor de kleuters (en BSO) worden aangeschaft. Denk hierbij aan ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels en spelletjes, maar ook buitenspelmateriaal als fietsjes, kruiwagens, schepjes en ander klein materiaal. De leverancier heeft onze bestelling vorige week afgeleverd en er wordt al driftig gebruik van gemaakt. We zijn er blij mee!

 

Nieuwe digiborden

Afgelopen dinsdag zijn onze nieuwe digiborden gearriveerd en geïnstalleerd. Deze nieuwe borden, van Pro Wise, geven ons veel meer mogelijkheden, ze zijn verplaatsbaar, gebruiksvriendelijker en beter zichtbaar voor de kinderen. We moeten het werken ermee nog in de vingers krijgen en nog niet alle programma's werken, maar dat is een kwestie van tijd.  Al met al is dit weer een hele verbetering.

 

Voormalige kleuterschool verkocht.

Achter de school bevindt zich het terrein en de gebouwen van de voormalige kleuterschool, later ook  kinderopvang. Deze gebouwen staan echter al jaren leeg. De grond waarop de gebouwen staan, is onlangs verkocht aan een projectontwikkelaar.  Er gaan nu enkele verhalen rond en er worden mij vragen gesteld waaruit blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de voorgeschiedenis en de ontwikkelingen. Om te voorkomen dat er allerlei "Indianenverhalen" ontstaan, een korte uiteenzetting.

Voor 1985 waren kleuteronderwijs en lager onderwijs strikt gescheiden in aparte scholen. In 1985 is de wet op het basisonderwijs van kracht geworden. Kleuter en lager onderwijs zijn opgegaan in één onderwijsvorm, de basisschool. Kleuters werden groep 1 en 2, de oude eerste klas werd groep 3 enz.

Voor onze voorloper van de Sterrenschool betekende dit dat de kleuters ook in het huidige gebouw werden gehuisvest en dat het gebouw van de kleuterschool leeg kwam te staan. Daar is later de Kinderopvang ingetrokken met een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Een deel van het terrein van de kleuterschool is toen bij het schoolplein van de school getrokken. Dat is het deel waar nu de zandbak, de berging voor het buitenspeelgoed en het nieuwe speeltoestel staan.

Nu komt de grote MAAR. Officieel is er nooit een wijziging geweest in de kavelgrens. Beide terreinen waren gemeentegrond, er werd een hek om het huidige speelterrein gezet en dat was dat. Nu echter de grond is verkocht, komen de wettig vastgelegde kavelgrenzen weer boven tafel. Dat heeft tot gevolg dat we het stuk dat we al jaren in gebruik hebben, nu weer terug moeten geven en dat dit naar de nieuwe eigenaar gaat.

Heel vervelend voor ons.  Zomaar alles slopen en een nieuw hekwerk op de erfgrens neerzetten is voor ons uiteraard geen optie. We zijn inmiddels met de betrokken partijen, ons Bestuur, Gemeente  Apeldoorn en het bouwbedrijf in overleg hoe we dit op gaan lossen.

 

 

Hierbij wat meer informatie over de toekomstige gebruikers van de nieuwbouw; Wonen bij September. Deze informatie hebben we van hun website geleend.

In de wijk Kerschoten aan de Kelvinstraat komt het tweede woonhuis van September in Apeldoorn. Aan de Kelvinstraat komen 24 appartementen. Midden in een levendige woonomgeving, vol reuring en dichtbij winkels realiseren we een woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen. Een plek waar liefde, aandacht en betrokkenheid voor de bewoners centraal staat.

De bewoners werken in de tuin, elke dag wordt er vers gekookt en regelmatig gaan bewoners en begeleiders samen op pad; de ene keer voor een bezoek aan het museum, dan weer een wandeling door de prachtige parken en bossen in de omgeving.

Volgende week is er een afspraak met  "September " om kennis te maken en informatie te delen.

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht. Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.

 

 

 

Knikkerbaan en Bosdag

Geachte ouder(s),

We zijn nu alweer een aantal weken met het vierde en laatste schoolbrede thema begonnen. Dit staat in teken van Natuur en Techniek. Hiervoor hebben de kinderen al kennis kunnen maken met verschillende proefjes en wordt er ook in de groepen veel ontdekt.

In week 20 krijgen we iemand van het IVN(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) die ons alles gaat vertellen over de Loenense watervallen. Met het principe van hoog naar laag gaan we binnen school ook verder aan de slag en proberen we een knikkerbaan te maken die door de hele school gaat lopen. Hier kunnen we uw hulp graag bij gebruiken! Heeft u wat tijd en materialen die te gebruiken zijn om samen met de kinderen dit bijzondere project vorm te geven? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind. We proberen met de hulp die we aangeboden krijgen een mooie baan te krijgen zodat de plannen op papier werkelijkheid worden!

Als afsluiting van het thema willen we de Bosdag op het scoutingterrein bij de Loenense watervallen laten plaatsvinden op donderdag 14 juni a.s. Hier willen we een spelletjescircuit uitzetten, een bezoek brengen aan de watervallen en lunchen en spelen. Als u kinderen met de auto kunt vervoeren of mee wilt helpen deze dag dan bent u van harte welkom! Uk kun t zich hiervoor opgeven bij één van de leerkrachten of ondersteuners.

 

 

 

Werkzaamheden Boerhaavestraat

Binnenkort wordt het wegdek van de Boerhaavestraat, tussen de Edisonlaan en de Anklaarseweg vernieuwd. Een delegatie van de bewoners is samen met de beide scholen in gesprek geweest met de Gemeente over de verdere uitvoering en de planning.
Ook Veilig Verkeer Nederland is hier bij betrokken. Houdt u na de start van de werkzaamheden rekening met verkeershinder en omleidingen.

 

Avond4Daagse

Hallo wandelaars,

Er is een en ander gewijzigd wat betreft de avondvierdaagse. De vierdaagse van Ugchelen gaat dit jaar niet door en we kunnen helaas niet meedoen met de editie van Apeldoorn. Daarom gaan we proberen om mee te doen met de avondvierdaagse van de Vecht. Deze is een week later, van 26-30 juni, met één inhaaldag. We horen vandaag pas of het doorgaat, maar in verband met de vrije dagen toch maar alvast een berichtje. Volgende week maandag-en dinsdagochtend 14 en 15 mei zitten we weer in de BSO van 8.15 tot 8.45 Dan kunnen jullie je nog inschrijven Mocht het niet doorgaan of de datum komt bij nader inzien toch niet uit en zijn jullie al ingeschreven, dan kunnen jullie uiteraard je geld terugkrijgen.

 

Groeten van Sabarina,Wendy en Eke Namens de OR or@sterrenschoolapeldoorn.nl

 

Staking woensdag 30 mei

 

Beste ouders, verzorgers,

Op woensdag 30 mei is door de onderwijsbonden de volgende regiostaking aangekondigd voor het basisonderwijs. Het gaat om de provincies Gelderland en Overijssel. Wij hebben geïnventariseerd hoeveel teamleden gebruik maken van hun stakingsrecht. Het team van de school heeft besloten gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden. Dat betekent dat de school woensdag 30 mei is gesloten.

De eisen van het PO Front (de onderwijsbonden en de PO-raad) blijven onverminderd van kracht: minder werkdruk en een eerlijk salaris. In het regeerakkoord is inmiddels afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het basisonderwijs. Een gedeelte van deze middelen komt nu, door het op 9 februari gesloten akkoord met de sociale partners, vervroegd beschikbaar. Dat is een goede ontwikkeling.

Wat betreft het salaris voor basisschoolleerkrachten is echter nog geen beweging in Den Haag terwijl het basisonderwijs afstevent op een groot tekort aan leerkrachten. Het is ook om die reden belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt om het leraarsvak aantrekkelijker te maken voor huidige én toekomstige leerkrachten. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken voor het basisonderwijs. Wij vinden het van groot belang dat deze doelen gerealiseerd worden. Minder werkdruk en een eerlijk salaris zijn essentieel voor het basisonderwijs, nu en in de toekomst.​

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet
Hans van der Most
manager onderwijs

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055