nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 19 april 2018

CITO in niveau 8

De groep acht leerlingen van de Sterrenschool Apeldoorn hebben 17, 18 en 19 April cito gehad. Dit is de mening van een van de cito-leerlingen. "Ik vond de cito best makkelijk, ik had zelf veel moeilijker gedacht". We kregen bij deze cito taal en rekenen. Maar bij taal was er ook begrijpend lezen, grammatica etc.  Tijdens de cito mochten we snoep eten, en als we klaar waren een spelletje op de ipad.

Toen na de 3 dagen de cito af was, mochten we gillend door de school heen en werden we bij groep 6-7a ontvangen met een feestmaal. Groep 6-7a had daar de hele week aan gewerkt. (het was erg lekker ).

Leerlingen niveau 8.

 

 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 15 mei 2018 naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

 

 

De vier onderdelen zijn:

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.

http://www.anwb.nl/streetwise

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

We verzoeken u om uw auto op deze dag niet te parkeren naast de school aan de Fahrenheitstraat. De kinderen van 7-8 moeten deze dag de fiets mee naar school nemen, wilt u er voor zorgen dat deze fiets technisch in orde is; banden, remmen, geen loszittende delen etc.

Alvast dank voor uw medewerking

 

 

FotoDiscovery pilot.

Wij zijn uitgenodigd om als groep deel te nemen aan een pilot van FotoDiscovery.
Leerjaar 7b/8 gaat daarom op woensdag 23 mei naar het Zwitsal terrein om een foto workshop te volgen. Allereerst gaan we naar beelden/foto’s kijken en deze interpreteren. In het tweede deel gaan we praktisch aan de slag.
Voor het begeleiden van de groepjes hebben we 5 a 6 ouders nodig.
We zullen rond 8.30 uur weggaan en zijn rond 12.30 uur terug op school. Mocht u mee willen/kunnen dan kunt u dit doorgeven aan juf Lisanne of juf Marinde. U kunt ook een mailtje sturen naar mvandegiessen@leerplein055.nl.
Op een later moment zullen de foto’s in de school te zien zijn.

 

Lezen in niveau 3.

We zijn ondertussen door heel hard te werken in kern 9 aangekomen. De kinderen leren woorden als: korte, sproet en woorden als handen ,lampen enz.

We oefenen een paar keer per dag in het vlot lezen en vloeiend lezen. En het gaat dan ook steeds beter.

Regelmatig krijgen de kinderen bladen mee naar huis om thuis te lezen. Thuis oefenen blijft heel belangrijk, 10 minuten per dag helpt al heel veel.

Maar er kan  natuurlijk  ook uit boekjes gelezen worden. Als er maar gelezen wordt.

Gaat u naar de bieb, neem dan boekjes van E3 ( eind 3) om te oefenen.

 

Nieuws uit niveau 3.

We hebben in de klas bruine bonen met natte watten in een plastic hoesje voor het raam gehangen.

Wat zou er gebeuren als er licht en af en toe wat water bij komt.

Ook hebben we zaadjes geplant van verschillende groentes en van zonnebloemen.

We houden het goed in de gaten en houden u op de hoogte. De kinderen vinden het in ieder geval reuze spannend.

 

 

Juf Perein op bezoek

Enkele weken geleden hadden we bezoek in de klas... Juf Perein kwam langs met Siem. Alle kinderen waren natuurlijk reuze nieuwsgierig. Zoveel kinderen in een klas is best wel spannend voor zo'n kleine baby, maar iedereen was heel stil en rustig, knap hoor. Het komt vast omdat zoveel kinderen bij ons in de klas net een baby broertje of zusje hebben gekregen of bijna krijgen. Juf Perein had ook nog een lekkere traktatie meegenomen. Die hebben we lekker samen opgesmikkeld.

 

Info Koningsspelen

Beste ouders/verzorgers van leerlingen die aanwezig zijn tijdens de Koningsspelen,

 

Op vrijdag 20 april vieren wij met onze school de koningsspelen. Wij beginnen ‘s ochtends met het koningsontbijt. Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind een bord/beker/bestek meeneemt en dit op donderdag 20 april aan de juf geeft.

Het wordt een prachtige dag met volop zon. Er is niet veel schaduw op het voetbalveld.

Zou u uw kind ‘s morgens willen insmeren met zonnebrandcrème.

Het zou leuk zijn als de kinderen in een oranje outfit naar school komen op 20 april!

 

Tot 20 april,

Namens het koningsspelen team.

 

 

Oproep voor nieuw MR lid en GMR lid

Beste ouders, verzorgers,

Voor zowel de MR (Medezeggenschapsraad) als de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerplein055) zijn wij op zoek naar actieve leden.

Binnen de MR zijn er twee leden, waaronder ik zelf, die aan het einde van dit schooljaar gaan vertrekken. Om de verhoudingen goed te houden voor onze school (3 vertegenwoordigers uit de oudergeleding en 3 vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding) zoeken wij één lid die zitting wil nemen in de MR. De MR komt gemiddeld acht keer per jaar samen om te vergaderen.

Binnen de GMR van Leerplein055 heeft Sterrenschool Apeldoorn op dit moment helaas geen vertegenwoordiging, wat wel van belang is om mee te kunnen praten over diverse thema’s die ook onze school aangaan. De GMR komt ook gemiddeld acht keer per jaar samen om te vergaderen.

Hieronder treft u meer informatie aan over de MR, GMR en haar taken en bevoegdheden.

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Uit de medezeggenschapsraden van de scholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. De GMR vergadert regelmatig. Daarbij schuift het college van bestuur van Leerplein055 aan.

Samenstelling Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school.

Wat doet de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Instemmingsrecht en advies Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moet het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Graag aanmelden vóór 1 juni 2018.

U kunt u aanmelding met motivatie sturen naar mr@sterrenschoolapeldoorn.nl. Begin juni zal er dan contact met u worden opgenomen voor een gesprek.

Voor vragen kunt u bij mij terecht via hetzelfde e-mailadres.

 

Hartelijke groet

Paul Omta

Voorzitter MR Sterrenschool Apeldoorn

 

 

Naar de boerderij

Het boerenbedrijf

Op 5 april kwam er een boer uit Twello vertellen over zijn boerdenbedrijf in onze groep. Super interessant. De boer heeft haarfijn uitgelegd hoe het gaat op zijn bedrijf met wel honderd volwassen koeien.

Maandag 9 april mochten we ook echt een kijkje nemen bij het bedrijf van boer Evert-Jan. Dat was wel spannend, want een aantal was nog nooit op een echte boerderij geweest. Het liefste en schattigste waren de kalfjes en de poezen. Het melken van de koeien was erg leerzaam: dat gebeurt namelijk met een echte machine die gestuurd wordt door een computer. Waar is de tijd gebleven dat de koeien nog met de hand werden gemolken!!Na de hele rondleiding kregen we wat te drinken en mochten de kinderen nog even van de strobalen op de trampoline springen. Ook heel leuk natuurlijk.

Kortom: een heel leuke en leerzame ochtend.

 

Kwijt

Kwijt!

Dilyse uit niveau 5 is haar beker en fruit/broodtrommel kwijt.

Weet iemand waar deze zijn???

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055