Sloopwerkzaamheden oude kleuterschool.

dinsdag 18 december 2018

 

 

 

 

U heeft de afgelopen weken gezien dat er op het schoolplein van de school het eea is veranderd.  Zoals u eerder heeft kunnen lezen  heeft dit te maken met de nieuwbouw die volgend jaar plaatsvindt op het terrein van de voormalige kleuterschool en Kinderopvang naast de school. Het is niet gelukt om alles voor de Kerstvakantie af te krijgen. vanaf 7 januari wordt er weer verder gewerkt aan het schoolplein.

Voordat er gebouwd gaat worden, moet er eerst worden gesloopt. Vanaf 14 januari gaan daarvoor de werkzaamheden beginnen.  Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden er bouwhekken geplaatst. In het pand is asbest aanwezig. Dit wordt verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf die uitsluitend werkt volgens de daarvoor geldende regelgeving.

De start van de nieuwbouw staat voorlopig gepland in mei 2019.

Delen via