Flexibel arrangement

LP055_29_De_Sterrenschool_20100629_Sunny_Gardeur_0031Flexibiliteit in arrangementen

Flexibiliteit in schooltijden en vrije tijd is een van de speerpunten van een sterrenschool. In hoofdlijnen betekent dit wij onderwijs aanbieden volgens het  ‘5 gelijke dagen model’. Dat wil zeggen dat elke dag dezelfde onderwijstijd geldt, namelijk van 08.30 tot 14.15 u.  Opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur ’s morgens en na schooltijd tot 18.15 uur.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een aantal vakantieweken anders in te vullen. Sterrenschool Apeldoorn is alleen gesloten in de kerstvakantie en de laatste drie weken van de zomervakantie en op de verplichte vrije dagen. De overige vakantieweken zijn, volgens afspraken, vrij in te vullen.

Continurooster
Sterrenschool Apeldoorn heeft een continurooster waarbij de kinderen tussen de middag onder begeleiding van het Sterrenschoolteam hun middagpauze invullen. Kinderen nemen  hun eigen lunchpakket mee. Als ‘gezonde school’ streven we er naar dat de inhoud van het lunchpakketje goed past bij een gezond voedingspatroon. (zie schoolgids)

Delen via