dienstenpakket

LP055_29_De_Sterrenschool_20100629_Sunny_Gardeur_0031Flexibiliteit in arrangementen
Flexibiliteit in schooltijden en vrije tijd is een van de speerpunten van een sterrenschool. In hoofdlijnen betekent dit dat ouders bij Sterrenschool Apeldoorn kunnen kiezen uit verschillende arrangementen. Wij bieden 4 of 5 dagen opvang en onderwijs, met voor ouders alle ruimte voor het invullen van vakantie en vrije dagen.

Voor alle arrangementen geldt dat opvang mogelijk is vanaf 7.00 uur ’s morgens en na schooltijd tot 19.00 uur. De eindtijd is per dag afhankelijk van het gekozen pakket en de dagen waarop u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang.

Continurooster
Sterrenschool Apeldoorn heeft een continurooster waarbij de kinderen tussen de middag onder begeleiding van het Sterrenschoolteam hun middagpauze invullen.

Delen via