nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 18 mei 2017

Beste ouders, verzorgers.

 

Hierbij weer een nieuwsbrief van onze school. Dit keer heel wat leesvoer in de vorm van mededelingen, aankondigingen, korte terugblikken en een interessant artikel op het eind.

We wensen u veel leesplezier.

 

School gesloten

We herinneren u eraan dat de school  gesloten is op de volgende dagen:

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei ivm Hemelvaartsdag.

Maandag 29 mei ivm een studiedag.

Maandag 5 juni ivm tweede Pinksterdag

.

Rectificatie

In het jaaroverzicht en de vakantieaanvraag voor 2017-2018 is een foutje geslopen. Daar staat vermeld dat de eerste officiële schooldag maandag 28 augustus is, dat moet zijn maandag 21 augustus.

 

Schoolreisnieuws niveau 3,4,5,6

Dinsdag 23 mei gaan de groep 3 4 5 en 6 op schoolreis naar Schateiland.

We zijn gewone tijd op school en hopen tegen 4 uur weer terug te zijn.

Doe makkelijke kleren aan en neem voor de zekerheid schone kleren mee.

Alles natuurlijk in een rugtas en voorzien van naam.

We nemen GEEN snoep en/of geld mee.

Overal wordt voor gezorgd.

 

Sprookjes kleuterfeest 2017

Op donderdag 8 juni vieren de kinderen van niveau 1-2 een bijzonder kleuterfeest. Het thema is sprookjes dus dat wordt een groot spektakel!

Wij nodigen ouders, grootouders en iedereen die dit graag met ons mee wil vieren uit, om deze dag onvergetelijk te maken voor onze kleuters!

 

 

 

 

  Feestdag voor iedereen

  Woensdag 28 juni

• Meester/juffen dag

• Sponsorloop

• Ruilbeurs

• Sterrenfair

• Lekker eten en drinken

• Optredens van kinderen/ sterren op het plein.

 

   Zet het in uw agenda!

 

We hebben wel hulp nodig om er een spetterend feest van te maken.

 

Wie wil:

• eten of ander lekkers maken om te verkopen

• hulp bieden bij de sterrenfair

•  hulp bieden bij sponsorloop

• hulp bieden voor allerlei hand- en spandiensten

 

Bij ieder lokaal hangt een invullijst

 

 

 

 

 

Speelgoed mee, ja of nee?

Speelgoed mee, ja of nee?

In de onderbouw is de afspraak dat de hulpjes van die dag, speelgoed mee naar school mogen nemen. Ben je het voor die dag vergeten dan mag het nog de volgende dag. Heb je het dan niet bij je dan moet je wachten tot je weer hulpje van de dag bent.

Het gebeurt nu te vaak dat kinderen speelgoed op andere momenten meenemen, we raken dan het overzicht kwijt, met als gevolg dat er soms ook speelgoed kwijt raakt! 

Vandaar deze dringende oproep om verdere teleurstellingen te voorkomen.

 

 

 

 

Blote voeten pad onderbouw

Donderdag 11 en vrijdag 12 mei hebben de kinderen van niveau 1-2 kennis gemaakt met een blote voetenpad. Ook de kinderen van de Kindertuin hebben hier vrijdag gebruik van gemaakt. Voor meer informatie en een fotoalbum verwijzen we graag naar de schoolsite: www.sterrenschoolapeldoorn.nl

 

 

 

 

Lentelunch op de Kindertuin

Afgelopen maand hebben we samen met het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal genoten van een heerlijke lentelunch.
Wat een gezelligheid! Dat er zoveel kinderen op de gang passen... We hebben heerlijk gesmuld van al het lekkers.

 

Babynieuws uit niveau 1!

 Onze Bram heeft een hele lieve kleine broer gekregen. Zijn naam is Tom.
De trotse grote broer heeft in de klas lekker getrakteerd...
Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!

 

 

 

Koffieochtend:

Afgelopen dinsdagochtend 16 mei hebben we met een aantal ouders weer leuke gesprekken gevoerd tijdens de koffieochtend.

Corine van der Laan heeft wat meer verteld over haar werk bij ons op school. Zij is aan onze school verbonden ter ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Loopt een leerling vast in zijn/ haar ontwikkeling dan kan Corine hierbij ondersteunen. Dit zal altijd in overleg gaan met de leerkracht, de ouders en de IBer. Wij zijn erg blij met deze extra uren, dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs nog beter af te stemmen op wat de leerling nodig heeft.

Ook hebben ouders onderling kennis met elkaar gemaakt en verteld over hun gezinssituatie. Er ontstonden erg leuke gesprekken en ook werden er tips aan elkaar gegeven.  Voor ons was het ook erg leuk om te horen dat deze ouders blij zijn met de keuze voor onze school. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, en die horen wij ook graag, maar het is ook erg fijn deze positieve geluiden te horen.

De volgende koffieochtend staat gepland voor dinsdag 27 juni, inloop vanaf halfnegen. We hopen u dan te ontmoeten.

 

Kangoeroes?

W4Kangoeroewedstrijd:

Vandaag hebben de leerlingen die hebben deelgenomen aan de W4Kangoeroe wedstrijd een certificaat meegekregen, daarbij hebben ze ook een leuk prijsje ontvangen. Als school hebben we een aantal leuke spellen ontvangen, deze kunnen door alle groepen gebruikt gaan worden.

Het was voor onze school de eerste keer dat wij meededen aan deze wereldwijde wiskunde wedstrijd, wij zijn dan ook enorm trots op de leerlingen die hebben deelgenomen. Jullie hebben het erg goed gedaan! Volgend jaar zullen we ook weer deelnemen.

 

 

Lentekriebels niveau 3

Afgelopen maandag was er een moment voor de ouders en andere kinderen om bij elkaar te kijken wat we met het thema lente kriebels hebben gedaan. In niveau 3 hebben we onderzocht hoe een boon, zaden, een aardappel en een ui groeit.

 

We hebben het in een onderzoekboek bij gehouden, gemeten en bekeken. aan andere kinderen en ouders konden we er veel over vertellen. Maar we zijn nog niet klaar. Voorlopig houden we de groei en bloei in de klas goed in de gaten.

 

 

 

Lentekriebels niv. 4-5

 Het thema "Lentekriebels" werd vandaag (maandag 15 mei) afgesloten. Niveau 4 en 5 vertelden zelf aan de ouders wat hun onderzoeksvraag was en wat ze daarover te weten zijn gekomen. Niveau 4 vertelde het aan de hand van hun onderzoeksboekje en niveau 5 had drie presentaties gemaakt. Heel erg leerzaam.

 

 

 

Lentekriebels niveau 6

Niveau 6 heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema “lentekriebels”. We hebben het menselijk lichaam kunnen ontdekken en allerlei werkjes en opdrachten uitgevoerd. De kinderen hebben een onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe zorg je ervoor dat je zintuigen sterker reageren?” Dit hebben wij door middel van proefjes onderzocht. Ons gehoor, tastzin, reuk en smaak werden getest. We kwamen er gauw achter dat kruiden voor een sterke reactie van de neus zorgen.

Maandag 15 mei werden de verschillende werkjes, proefjes en opdrachten gepresenteerd. De afsluiting was geweldig!

 

 

 

Op de boerderij; niveau 6

 

In het kader van het thema lentekriebels hebben we de boerderij van de fam. Ockerse mogen bezoeken. Marloes Ockerse was op school om een presentatie te geven over haar melkveebedrijf en we zijn in het bedrijf wezen kijken. We kregen een leuke en leerzame rondleiding langs de koeien.

 

 

 

 

.

En naar de Apenheul; niveau 6

Niveau 6 had ook nog een tweede uitje, dit stond los van het thema, maar deze mogelijkheid lieten we natuurlijk niet aan ons voorbijgaan.  Dit uitje was een bezoek aan de Apenheul. Dit stond in het teken van de gezonde voeding. We hebben op school de lessen uit het Apenheulboekje gemaakt en hiervoor kregen de kinderen hun “Apentrots” diploma! Het dagje Apenheul was zeer geslaagd met heerlijk weer!

 

Thema Lentekriebels niv. 7 en 8

Ook in niveau 7 en 8 hebben we het thema Lentekriebels afgesloten. De kinderen hebben afgelopen maanden veel geleerd over Lentekriebels. Zij lieten tijdens de thema afsluiting hun zelfgemaakte brochures zien.

Na verschillende Blink (methode) lessen over geslachtelijke/ ongeslachtelijke voortplanting, liefdesrituelen en hoe zoogdieren zich in een baarmoeder ontwikkelen, mochten zij zelf in groepjes onderzoeksvragen bedenken.

De brochures zagen er goed uit en de leerlingen vertelden allerlei informatie over hun onderwerp!

 

Het was een gezellige en leerzame afsluiting!

 

 

Artikel Volkskrant 

Beste ouders, verzorgers,

 

Onlangs verscheen er een artikel in de Volkskrant over het nieuwe/digitaal leren. Er verschijnen de laatste tijd in de media allerlei verhalen rond dit thema, vaak met een wat negatieve insteek. Onderstaand artikel uit de Volkskrant laat een ander licht schijnen over de ontwikkelingen over het nieuwe en digitale leren. We willen u dit niet onthouden. Het is een lang artikel, maar zeker de moeite waard.

 

DOOR KAYA BOUMA

Martyn F. Overweel

Kinderen kunnen niet meer stuiteren. Uit een onderzoek op zeventien basisscholen in Doetinchem, dat vorige week het nieuws haalde, zou blijken dat een op de drie kinderen basale motorische vaardigheden mist. Daardoor kunnen ze niet meer met een bal dribbelen. Niet meer hinkelen. Een koprol maken of klimmen evenmin.

Dat laatste is misschien maar beter ook, gezien een onderzoek van VeiligheidNL dat een jaar geleden de kranten haalde: kinderen kunnen niet meer vallen. Ze zitten te veel achter pc en tv en spelen zo weinig buiten dat ze niet meer in staat zijn behoorlijk op hun smoel te gaan. Ze zouden zo bang zijn om te vallen dat ze verkrampen, met meer botbreuken tot gevolg.

Ook gelezen: jongeren kunnen niet meer schrijven met pen en papier. De onbeholpen krabbelverhalen die ze wel op papier weten te krijgen staan bovendien vol fouten, want spellen lukt ook steeds minder.
Lezen kunnen ze ook niet meer. Een 'schrikbarend' aantal kinderen loopt het risico op laaggeletterdheid, concludeerde Stichting Lezen & Schrijven onlangs. Het rekenen van Nederlandse jongens en meisjes holt trouwens ook al jaren achteruit, bleek in december uit internationaal onderzoek.

Wie het nieuws volgt, kan gemakkelijk de indruk krijgen dat het steil bergafwaarts gaat met de jeugd. Kinderen van nu lijken uit te groeien tot motorisch gemankeerde, met het beeldscherm vergroeide analfabeten, niet meer in staat tot de simpelste staartdeling.
Voorlopig dieptepunt in de ogenschijnlijk onstuitbare teloorgang van deze generatie 18-minners is het rapport dat de Onderwijsinspectie vorige week naar buiten bracht. Zelfs tekenen lukt niet meer. Kindertekeningen van nu zouden slechter zijn dan twintig jaar geleden. Schematischer, minder gedetailleerd en met minder perspectief.

Wat kunnen kinderen nog wel? Die vraag legde de Volkskrant voor aan hoogleraren en onderzoekers die zijn gespecialiseerd in jeugd, opvoeding en onderwijs. En dan kantelt het beeld. Want het gaat goed met de jeugd, zeggen experts. Kinderen van nu kunnen juist veel en hebben onvermoede talenten waar het eerdere generaties aan ontbrak.
'Er wordt vaak beweerd dat leerlingen van nu allerlei vaardigheden missen', zegt Guuske Ledoux. 'In de praktijk valt dat reuze mee.' Als wetenschappelijk directeur van het in onderwijs en opvoeding gespecialiseerde Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam ziet Ledoux de nodige onderzoeken over kinderen voorbij komen. 'Maar er zijn niet zo veel onderzoeken die betrouwbaar de vaardigheden van vroeger en nu vergelijken. Bovendien lijken media soms op zoek naar verhalen over achteruitgang.'
Kinderen kunnen niet meer alle eilanden van de Indonesische archipel opsommen. Dat lijkt mij geen ramp.

Verschillen tussen generaties zijn lastig te meten. Niet alleen omdat de wereld verandert en sommige vaardigheden van nu gepaard gaan met technieken (tablet, smartphone, Xbox) die relatief kort bestaan. 'Ook omdat het onderzoekstechnisch lastig is', zegt Ledoux. 'Er zit al snel ruis tussen: je moet vergelijkbare groepen exact dezelfde vragen stellen en zeker weten dat de gevonden verschil niet een andere oorzaak hebben.'

Neemt niet weg dat er wel wat te zeggen valt over intergenerationele verschillen. Alleen al omdat kinderen en tieners nu andere dingen op school leren dan vroeger. Ledoux: 'Als ik naar het curriculum van veel scholen kijk, ben ik ontzettend onder de indruk. Kinderen leren presenteren, discussiëren, samenwerken. Dat zijn allemaal vaardigheden die ze vroeger niet leerden.'

En dat is nog maar het begin. Patti Valkenburg, hoogleraar media, jeugd en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht voor haar boek Schermgaande jeugd uit 2014 op welke manier kinderen verschillen van voorgaande generaties. 'Het zijn vaak bescheiden verschillen, maar uit onderzoek blijkt dat kinderen van nu meer zelfvertrouwen hebben dan vroeger. Ze zijn ook zelfbewuster en assertiever. Bovendien zijn ze intelligenter.'
Die eerste drie eigenschappen danken ze waarschijnlijk aan veranderde opvoedmethodes. Ouders houden er vaker een 'autonomiebevorderende' opvoedstijl op na. 'Kinderen hebben thuis meer te zeggen. Ze onderhandelen ook vaker met hun ouders, dat is leerzaam.'

De toegenomen intelligentie heeft waarschijnlijk eveneens (deels) met veranderende opvoedstijlen te maken. Het IQ van kinderen ten opzichte van eerdere generaties stijgt al decennialang in grote delen van de wereld. In Nederland stegen de scores lange tijd zelfs het hardst. Inmiddels lijkt dit Flynn-effect - vernoemd naar de Nieuw-Zeelandse wetenschapper die het onderzocht - over het hoogtepunt te zijn. 'Maar kinderen van nu zijn nog altijd intelligenter dan vorige generaties, vooral als het om visuele intelligentie gaat', zegt Valkenburg.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de alomtegenwoordigheid van beeldschermen in het leven van 18-minners. Kinderen komen op jonge leeftijd met meer en ingewikkeldere audiovisuele media in aanraking. 'Vergelijk een film als Zorba de Griek uit de jaren zestig met films van nu en je verbaast je hoe sloom het er toen aan toe ging. Films en televisieprogramma's worden sneller, games steeds complexer. Dat doet een groter beroep op het kinderbrein.'

En er zijn meer voordelen die beeldschermen met zich meebrengen. Chantal Kemner, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, doet sinds kort grootschalig onderzoek naar factoren die de hersenontwikkeling en het gedrag van kinderen beïnvloeden, waaronder gamen en sociale media. 'Kinderen krijgen al heel vroeg op een andere manier informatie binnen dan wij vroeger. Mijn inschatting is dat daar veel positieve kanten aan zitten.'
Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongeren door te gamen hun concentratie kunnen verbeteren. Kemner: 'Videospelletjes stellen vaak behoorlijk hoge eisen, je moet je langdurig concentreren.' Ook de oog-handcoördinatie van jongeren verbetert door games, net als het ruimtelijk inzicht.
Op sociale media oefenen kinderen en jongeren hun communicatieve en sociale vaardigheden. De kwaliteit van vriendschappen verbetert dankzij Instagram en Facebook, concludeerde Patti Valkenburg in haar eigen onderzoek. 'Tieners praten op sociale media eerder over gevoelens, gaan eerder de diepte in.' Omdat de meeste reacties op sociale media positief zijn, doen jongeren er ook meer zelfvertrouwen op.

Valkenburg deed tevens onderzoek naar het verband tussen empathie en sociale media. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt (jongeren stompen af op internet) blijken tieners die veel op sociale media zitten daar juist iets empathischer van te worden.
Dan zijn er nog de vaardigheden die niet onderzocht zijn, maar waarvan onderzoekers wel vermoeden dat deze generatie kinderen ze bezit. 'Het is een inkoppertje, maar ik weet haast zeker dat ze meer ict-vaardigheden hebben', zegt Paul Leseman, hoogleraar educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ze zijn waarschijnlijk ook beter in Engels, denk hij. 'En ze kunnen zich beter presenteren en zijn verbaal steeds vaardiger. Ik vermoed ook dat ze ondernemender zijn en beter kunnen plannen, omdat ze thuis en op school meer worden aangemoedigd initiatief te nemen.'
Kinderen zijn daarnaast creatiever, denkt de hoogleraar. 'De inspectie concludeerde dat kinderen slechter tekenen. Dat gaat om de technische kant, niet de expressieve kant.' Kinderen leren minder strikt tekenen, verven en knutselen volgens een vast patroon. 'Ze hoeven minder na te maken en mogen de teugels wat meer laten vieren.'

Het resultaat is dat ze waarschijnlijk minder goed zijn in klassieke, technische handvaardigheden, zegt Leseman, maar wel creatiever en zelfstandiger kunnen werken. 'Je kunt je afvragen wat belangrijker is.'
Je kunt je afvragen wat belangrijker is: technische handvaardigheden of creativiteit en zelfstandigheid
Het tekeningenonderzoek is in dat opzicht exemplarisch. Kinderen worden door ouders en school meer aangemoedigd zich te uiten en hoeven minder binnen de lijntjes te kleuren. Hetzelfde patroon lijkt zich af te tekenen bij andere vaardigheden. Ze leren wellicht minder rijtjes stampen en tafels opdreunen, maar daar komen vaardigheden als inzicht en creativiteit voor in de plaats.

Neem bijvoorbeeld rekenen. Er valt vaak te lezen dat kinderen dat steeds minder goed kunnen. En inderdaad, er zijn onderzoeken die erop duiden dat de rekenvaardigheden van Nederlandse kinderen (langzaam) afneemt. Zo bleek in december uit Pisa- onderzoek, een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoeksprogramma, dat rekenprestaties van 15-jarigen in Nederland sinds 2003 dalen. Desondanks staat Nederland nog altijd op de zesde plaats van de deelnemende Oeso-landen.
Uit uitgebreid onderzoek van het Cito-instituut onder basisschoolkinderen door de jaren heen ontstaat een ander beeld. Kinderen zijn de laatste weliswaar minder goed geworden in 'cijferen': optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar daar staat meer inzicht tegenover. Kinderen zijn juist beter geworden in schattend rekenen, hebben meer getalinzicht en rekenen op de rekenmachine.

Voor taal geldt dat kinderen de laatste jaren beter zijn geworden in interpretatie en tekstbegrip, blijkt uit hetzelfde onderzoek van Cito, en dat hun schrijfvaardigheden er iets op achteruit zijn gegaan.
Dat kinderen bepaalde vaardigheden verliezen lijkt onvermijdelijk. 'Een kind kan niet alles optimaal ontwikkelen', zeg Chantal Kemner van de Universiteit Utrecht. Uiteindelijk, zegt Guuske Ledoux van het Kohnstamm Insituut, gaat het om de balans. 'Veel van mijn generatiegenoten sommen moeiteloos nog alle eilanden van de Indonesische archipel op. Kinderen van nu kunnen dat niet meer. Dat lijkt mij geen ramp.'

Er zijn overigens ook uitzonderingen. Als het gaat om beweging zijn kinderen er alleen maar op achteruitgegaan, zegt de in bewegen gespecialiseerde Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. 'Dat is glashelder. Kinderen zitten vaker achter het scherm en bewegen minder. Hun gezondheid heeft daaronder te lijden. Kinderen hebben vaker overgewicht en suikerziekte.'

Maar in grote lijnen geldt dat voor de vaardigheden die kinderen verliezen weer veel nieuwe in de plaats komen. Leseman: 'Als ik nu de balans zou moeten opmaken tussen wat kinderen wel en niet meer kunnen, pakt het gunstig uit.'

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055