nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 25 november 2019

Weinig nieuws rond flexibele schooltijden

Er valt niet heel veel  nieuws te melden rond de flexibele schooltijden. Vorige week zijn we weer met een delegatie bij het ministerie geweest en hebben overleg gevoerd over de stand van zaken en de toekomst. We hebben weer onze zienswijze neergelegd. Via de vereniging van Sterrenscholen 'IKOOK' wordt op de achtergrond ook druk gelobbyd. Het is een taaie kost dat door een stroperig proces moet gaan. Het ministerie start volgend jaar ook met een nieuwe pilot genaamd 'Ruimte voor Regie'. Vorige week zijn we ook op een bijeenkomst geweest om mee te denken over de inhoud en opzet van deze pilot. Ook hierin is aandacht voor de flexibele onderwijstijden. Zo zijn we links en rechts bezig om onze zaak onder de aandacht te (blijven) brengen.

 

---

Even voorstellen

Mijn naam is Tineke Kamphuis. Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan jullie school . In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk daarbij samen met mijn collega Martine van Soest (jeugdarts) en Ellen Beeftink (doktersassistent).

Gezondheidsonderzoek

Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan.

Inloopspreekuur

Ik houd in het komende schooljaar ook een paar keer een open inloopspreekuur op school. Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. U bent van harte welkom om bij mij binnen te lopen met vragen over de ontwikkeling van uw kind, over het opgroeien en het opvoeden. Bijvoorbeeld met vragen over zindelijkheid, eten, slapen, gedrag, plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft over het gehoor of de ogen bent u van harte welkom. Ik kan zo nodig een (extra) gehoortest of ogentest doen.

Via school wordt bekend gemaakt wanneer de open inloopspreekuren gehouden worden in dit schooljaar.

 

Op afspraak

Naast het inloopspreekuur is het ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Ik denk graag met u mee en kan u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij sturen.

 

Op 13 December van 8.30 – 930 uur houd ik het eerste inloopspreekuur van dit jaar. U bent van harte welkom!

 

Tot ziens!

Tineke Kamphuis, jeugdverpleegkundige

t.kamphuis@cjgapeldoorn.nl

---
---

Mad Science

Het is alweer enkele dagen geleden: Een gekke professor van Mad Science heeft een spectaculaire science show gegeven op school!   

Na deze leuke & leerzame show op 22-11-2019 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.

De cursus is op donderdag om 15:45, vanaf 9-1-2020. De lessen duren een uur. Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven.

Inschrijven kan tot 6-12-2019. VOL=VOL

 

Kidsrun Midwinter Marathon 2020

Beste ouders, verzorgers,

Op zondag 2 februari 2020 vindt weer de Jaarlijkse Centraal Beheer KIDSRUN plaats tijdens de Midwintermarathon. De afstand van 500 m of 1 km. wordt met groot enthousiasme gelopen door kinderen onder aanmoediging van ouders, medeleerlingen en overige toeschouwers. De KIDSRUN is voor alle kinderen t/m 12 jaar.

De KIDSRUN bestaat uit 4 onderdelen: 3 wedstrijden over 1 km voor de leeftijdsgroepen van 6 en 7; 8 en 9 en 10, 11 en 12 jaar. Een prestatieloop van 500 meter voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij de prestatieloop mag er één ouder per kind meelopen, dus NIET bij de wedstrijden. Start en finish vinden plaats op de Loolaan/kruising Bosweg. Meer info en aanmelden op www.midwintermarathon.nl.

.

Kerstviering 2019

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt de Kerstviering niet plaats op donderdag 19 december, maar op woensdag 18 december. De kinderen zijn die dag, woensdag 18 december, om 12.15 u vrij en worden om 17.00 u weer op school verwacht. De avond is rond 19.30 - 20.00 u afgelopen. Meer info volgt later.

 

Acties

Beste ouders, verzorgers,  

De berichtgeving vanuit het ministerie na de acties van afgelopen maanden, hebben weinig zoden aan de dijk gezet.  Vers van de pers hoorde ik vandaag dat er weer acties en stakingen in voorbereiding zijn. Deze acties en stakingen zijn gepland op 30 en 31 januari. Ik weet verder nog geen details en of we op school geheel, gedeeltelijk of niet meedoen, maar dan bent u alvast op de hoogte. We zijn ons er zeer van bewust dat we het u als ouder behoorlijk lastig maken, maar we hebben A gezegd, inmiddels ook B en wordt het nu tijd voor C. 

Op het kaartje kunt u zien, dat het in onze omgeving tot nu toe mee valt met het leerkrachtentekort. Er is wel een grote Maar. Eén griepgolf en we kunnen u 's ochtends weer bellen met de mededeling dat er een leerkracht ziek is en dat er geen vervanging voorhanden is.

Waarom toch staken als er geld beschikbaar is gesteld?

Er is incidenteel wel geld bijgekomen, maar dat biedt geen structurele oplossingen, zeker niet voor de lange termijn.

Er is veel zin en onzin verschenen in de media de afgelopen weken. Maar waar je niets over leest is iets waarvan we in het onderwijs erg veel last hebben en waar weinig mensen, ook veel leerkrachten, nauwelijks weet van hebben zijn de zgn stille bezuinigingen.

In de bijgevoegde link kunt u een artikel daarover lezen. Daarbij dient gezegd te worden, dat het een enigszins gedateerd artikel is (2013). Maar het is nog steeds de situatie van vandaag de dag. Sterker nog, de stille bezuinigingen zijn alleen maar groter geworden.

Door deze stille bezuinigingen, zijn er een aantal jaar terug veel (jonge) leerkrachten zonder werk komen te zitten. Deze jonge mensen zijn ander werk gaan doen en keren vaak niet meer terug in het onderwijs). Ook heeft dit geleid tot een weglekeffect op de opleidingsscholen. En precies daar hebben we nu enorm last van, met het tekort aan leerkrachten dat er nu is en nog veel groter wordt.

vragen_en_antwoorden_over_stille_bezuinigingen

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055