nieuwsbrief Sterrenschool Apeldoorn 7 september 2019

Start schooljaar 2019-2020

Beste ouders, verzorgers, 

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en vol goede moed aan dit nieuwe schooljaar is begonnen. Wij hebben er in ieder geval zin in.

Dit nieuwe schooljaar heeft een extra dimensie. Ik doel op het feit of we een doorstart mogen en kunnen maken met ons unieke vakantieconcept. Ik kan daar nu verder weinig over zeggen. Woensdag 18 september zijn de Sterrenscholen uitgenodigd om met het ministerie in gesprek te gaan over onze toekomst. Zodra er iets zinnigs is te melden, hoort u weer van mij.

Naast dit grote item, zijn er een aantal kleinere items waar we in deze nieuwsbrief uw aandacht voor vragen. Kleiner, maar niet minder belangrijk.

Allereerst zijn er de kennismakingsavonden. In de agenda kunt u datum en tijd terugvinden, maar voor de zekerheid.

• Onderbouw (niveau 1 en 2): woensdag 18 september; 19.00 u. - 19.45 u.

• Middenbouw (niveau 3, 4, 5): woensdag 18 september; 20.00 u. - 20.45 u.

• Bovenbouw (6-7, 7-8): woensdag 11 september;

• 6-7; 18.45 u. - 19.30 u.

• 7-8; 19.45 u. - 20.45 u.

Verder een oproep voor een nieuwe kandidaat voor de medezeggenschapsraad, een bericht van de ouderraad en de bekende punten over de parkeerafspraken en de schooltijden, die herhalen we elk jaar. Daarnaast zijn er een tweetal wijzigingen die voor u belangrijk zijn om te weten. Deze nieuwe afspraken gaan maandag 9 september in. Lees ze zorgvuldig, dat voorkomt misverstanden.

Verder nog een bericht van het Kids College, speciaal voor de kinderen (en ouders) van 7 en 8

Iedereen een fijn jaar toegewenst.

Namens het team van Sterrenschool Apeldoorn

Hans van der Most

manager onderwijs

 

 

 

Gymrooster

Gymrooster schooljaar 2019-2020:

• Maandag: niveau 6-7

• Dinsdag: niveau 7-8

• Woensdag: niveau 5

• Donderdag: niveau 3 en 4  

 

Wat is er nodig? gympakje of gymbroekje en shirt, schoenen. Alles graag voorzien van naam

 

Kandidaat voor Medezeggenschapsraad

Beste ouders van de Sterrenschool Apeldoorn,

Ik heb een dringende vraag aan jullie. Alweer 8 jaar geleden heb ik als ouder de Sterrenschool Apeldoorn als school voor mijn zoon uitgekozen mede vanwege het experimentele karakter. Er kwam toen een plek vrij in de MR; dat gaf mij de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over het wel en wee van de school. Ik heb de afgelopen jaren mogen ervaren wat het betekent om met een ambitieus en gedreven team te werken. Met vallen en opstaan hebben we veel bereikt.

Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe ouder die het leuk vindt om mee te denken en te beslissen over de nieuwe uitdagingen van de Sterrenschool. Dat is leuk, leerzaam en geeft een goed gevoel om iets te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de school en van uw kind. Geeft u zich op voor deze belangrijke functie vanuit de medezeggenschap voor ouders?

Neem voor informatie contact op met Rosemarie van Eekelen, voorzitter van de MR dan kunt u binnenkort al proefdraaien.

mr@sterrenschoolapeldoorn.nl


Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Beeftink

---

Bericht van de Ouderraad

Deze week heeft u, ouderwets op papier, een bericht van de ouderraad ontvangen. Dit bericht betreft de betalingen van de ouderbijdrage en de schoolreizen. Omdat we aan het begin van het schooljaar al op schoolreis en schoolkamp gaan, verzoeken we u deze zsm te voldoen.

Overzicht schoolreizen:

• Niveau 1-2: Woensdag 25 september; Kabouterfeest

• Niveau 3-4: 20 september

• Niveau 5-6: 3 oktober  

Overzicht schoolkamp:

•  Niveau 8: 18, 19 en 20 september

•  Niveau 7: 26 en 27 september  

Calamiteitenformulier

Het tweede papieren document dat u deze week heeft ontvangen betreft het calamiteiten- en toestemmingsformulier. Het is erg belangrijk dat we dit formulier zsm met handtekening op school terug krijgen.

 

Parkeerafspraken rond de school.

"De scholen zijn weer begonnen".

Deze slogan van Veilig Verkeer Nederland is nu overal te lezen. De bedoeling is natuurlijk om u er op attent te maken dat er meer kinderen deel gaan nemen aan het verkeer. Zoals er verkeersregels zijn, hebben wij op school parkeerregels. We zetten ze op een rijtje.

Om de verkeersoverlast rond de school te verminderen verzoeken we een ieder zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Indien u toch met de auto komt, dan graag de volgende afspraak in acht nemen. 

Aan de Buijs Ballotstraat uitsluitend parkeren aan de schoolzijde. Enerzijds om overlast voor de overburen zo veel mogelijk te beperken, anderzijds zien we dat de doorgang anders erg smal wordt en daardoor ontstaat er een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Soms steken kinderen zonder goed uit te kijken opeens de straat over met alle mogelijke gevolgen van dien. Als u parkeert aan de schoolzijde hoeven kinderen niet over te steken.

We horen vaak; "Het is zo vol". Dat klopt, maar verderop in de straat is vaak nog plaats zat, een stukje lopen is gezond. Een andere mogelijkheid is om te parkeren aan de Fahrenheitstraat (naast de school). Er is aan die kant ook een ingang.

Bij regenachtig weer zien we dat er veel meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Juist dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.

Dus uitsluitend parkeren aan de schoolzijde van de Buijs Ballotstraat, of parkeren aan de Fahrenheitstraat.

NB: Het is NIET de bedoeling dat ouders  parkeren op de parkeervakken bij de school. Deze zijn voor personeel en bezoekers.  We zien soms dat ouders daar parkeren en hun kinderen afzetten. Als ouders vertrekken terwijl er nog kinderen naar school komen, dan is de kans op ongelukken erg groot.

Ook bij het afhalen de auto niet op de parkeerplaats voor de school zetten. We hebben hier ook al gevaarlijke situaties gezien. Ouders die vertrekken terwijl er nog kinderen vanaf het schoolplein lopend of met de fiets langskomen. Vertrekkende ouders belemmeren dan ook het zicht op de straat.

Het is ook NIET de bedoeling dat ouders de parkeerhaven bij school gebruiken als keermogelijkheid, om dezelfde reden van de veiligheid voor de kinderen. Even een blokje om kost niet veel tijd.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, blijft het veilig rond de school

 

 

 

Halen en Brengen

Beeld anp  

 

 

 

We zijn weer (bijna) een week op weg en komen zo langzamerhand weer in het schoolritme. Voor de duidelijkheid zetten we de afspraken rond de schooltijden op een rijtje.

 

Kindertuin:

De deuren van de klas in de Kindertuin gaan om 08.15 u open (wel even aanbellen). De ouders zorgen er voor dat hun kind uiterlijk 08.30 u in de groep aanwezig is. Indien u eerst een ander kind naar de Buijs Ballotstraat moet brengen, kan daarvan worden afgeweken. Dit graag aangeven bij de leerkrachten van de locatie Kindertuin. U kunt uw kind om 14.15 u. weer ophalen. Kinderen die naar de BSO gaan, lopen onder begeleiding van de leerkracht naar het schoolgebouw aan de Buijs Ballotstraat, u kunt uw kind daar ophalen.

 

 Buijs Ballotstraat:

Voor de Buijs Ballotstraat geldt vanaf maandag 9 september een nieuwe afspraak. We merkten de laatste maanden voor de zomervakantie en ook in de eerste week van dit schooljaar dat er al ruim vóór 8 uur kinderen en ouders in het halletje van de school staan te wachten, zeker als het weer wat minder goed is. Dat is niet de bedoeling. Het geeft onrust, niemand kan er langs en regelmatig lopen de kinderen (en ouders) al vóór 08.15 u. de school in. Om deze redenen gaat de schooldeur vanaf maandag pas om 08.15 u open en kunnen de kinderen gelijk doorlopen naar de lokalen. Voor 08.15 u. dus wachten op het plein. Voor de vroege vogels hebben we ook een VSO op school waar u gebruik van kunt maken.

Kinderen die op de fiets komen moeten voor het groene hek afstappen, fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.

Het ophalen van de kinderen kan om 14.15 u. Het is de bedoeling dat ouders buiten het schoolgebouw op het schoolplein op de kinderen wachten.

 

 

Begintijd lessen

Als aanvulling op bovenstaand bericht, geldt voor de Buijs Ballotstraat het volgende.

 

 

Zoals het was:

De kinderen en ouders mogen om 08.15 u naar binnen en bij alle groepen de klassen in. De ouders dienen om 08.25 u. bij de eerste bel aanstalten te maken om te vertrekken, zodat de lessen bij de tweede bel, om 08.30 kunnen beginnen

Helaas houdt lang niet iedereen zich er aan. Ouders blijven na de eerste bel nog in de klas en nemen afscheid bij de tweede bel. De lessen kunnen daardoor vaak pas om 08.35 u. of nog later beginnen. Dat is niet de bedoeling. Ook komt het regelmatig voor dat ouders op de valreep de kinderen in de klas brengen en dan ook nog eea tegen de leerkracht willen zeggen. Die is dan vaak al met de les begonnen, ook dat is niet prettig. We hebben daarom binnen het team de volgende afspreken gemaakt. 

 

Zoals het wordt:

De kinderen van 1, 2 en 3 kunnen tot in de klas worden gebracht. De kinderen van 4, 5, 6, 7 en 8 nemen buiten afscheid van hun ouders. Ouders gaan in de nieuwe afspraak niet meer mee naar binnen.

Uiteraard geldt dat indien het noodzakelijk is dat u voor aanvang van de les de leerkracht moet spreken, dit ten allen tijde mogelijk blijft. 

Samenvattend

• De schooldeur gaat pas om 08.15 u open.

• De ouders van de kinderen van 4, 5, 6, 7 en 8 nemen buiten afscheid en gaan 's         morgens niet meer mee naar binnen.

• Indien noodzakelijk is de leerkracht voor schooltijd (kort) te spreken.

• De ouders van de kinderen van 1, 2 en 3 mogen de kinderen wel in de klas brengen.

 

 

Kids College

Kids College Apeldoorn helpt kinderen te ontdekken waar ze goed in zijn! KCA verzorgt op 24 zondagmiddagen per jaar gastlessen waarin telkens een ander beroep centraal staat. Van webdesigner tot politieagent, van automonteur tot cameraman: kinderen komen op plaatsen waar ze anders niet zouden komen. Het (gratis) programma is bedoeld om het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Verleg je grenzen, weet wat je waard bent, laat jezelf zien! We starten ons programma op zondag 6 oktober. Er is nog plaats voor kinderen uit groep 7 en groep 8!  Voor meer informatie: zie onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl of mail met Patricia Wentzel, info@kidscollegeapeldoorn.nl  

Met hartelijke groeten,

P. (Patricia) Wentzel Projectcoördinator Kids College Apeldoorn

 

 

Vrije dagen 2019-2020 op een rijtje

 

De vrije dagen voor komend jaar nogmaals op een rijtje:

Studiedagen (school gesloten)

2019
7 oktober

2020
20 en 21 feb, 4 mei, 29 en 30 juni.

Verplichte Vakanties:
Kerstvakantie 23 dec 2019 - 3 januari 2020
Verplichte zomervakantie 3 aug- 28 aug 2020 (onder voorbehoud)

Flexvakantie;
Herfst: 21 okt-25 okt 2019
Voorjaar: 24 feb-28 feb 2020
Tulp: 27 apr-1 mei 2020
Zomer: 20 juli-31 juli

Verplichte vrije dagen
10 april: goede vrijdag
13 april: 2e paasdag
5 mei; Bevrijdingsdag
21 en 22 mei: Hemelvaartsdag
1 juni: 2e Pinksterdag

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055