visie

De visie van Sterrenschool Apeldoorn bestaat uit 2 delen: een visie op het omgaan met uw kind(eren) en een visie op het contact met u, als de ouder/verzorger.

Kinderen:
•Wij hebben oog voor het individuele kind in de groep;
•Wij bieden kinderen een geborgen en veilige omgeving;
•Wij laten kinderen hun eigen talenten ontdekken;
•Wij laten kinderen samen spelen en leren;
•Wij leren kinderen doorzetten en barrières doorbreken;
•Wij dagen kinderen uit zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.

Ouders:
•Wij sluiten een individueel contract op maat met ouders, waarbij wij partners in opvoeding zijn;
•Wij spreken met de ouders in het contract een heldere rolverdeling af;
•Wij bieden ouders één contactpersoon voor alle informatie over hun kind;
•Wij bieden ouders inzicht in de actuele ontwikkeling en resultaten van hun kind;
•Wij proberen problemen in de thuissituatie tijdig te signaleren en reageren daarop in het belang van het kind.

LP055_29_De_Sterrenschool_20100629_Sunny_Gardeur_0126

Delen via