sterrenschool

Over sterrenschool Apeldoorn
Eén team
Overal in het land (en ook in Apeldoorn zelf) wordt intensief samengewerkt tussen scholen en kinderopvang. Op verschillende plaatsen is voor u, als ouder, een pakket van onderwijs en kinderopvang voor het hele jaar samen te stellen.

Sterrenschool Apeldoorn gaat echter een stap verder. De kinderen worden van 7.00-18.15 uur begeleid door één team van medewerkers. Dit team bestaat uit een mix van voor onderwijs en kinderopvang geschoolde medewerkers op HBO en MBO niveau. De medewerkers vervullen zowel binnen als buiten schooltijd taken. Hierdoor ontstaat een eenduidig pedagogisch klimaat en dat is in het belang van de kinderen.

LP055_29_De_Sterrenschool_20100629_Sunny_Gardeur_0107

Delen via