Talentontwikkeling en de 21e eeuws vaardigheden

Talentontwikkeling en de 21e eeuws vaardigheden benutten heeft ook binnen onze school een duidelijk plek gekregen. De 21e eeuws vaardigheden zijn samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, media-geletterdheid en -wijsheid, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.
Op school hebben wij de talentontwikkeling vrij vertaald naar het werken met thema’s waarin  talenten op het gebied van taal, muziek, beweging, beeld en creativiteit, wil en durf, samenspel, techniek, denken en de wereld aan bod komen. In de onderbouw maken de kinderen kennis met alle facetten en leren zij spelenderwijs hun talenten ontdekken. Vanaf de middenbouw werken de kinderen tijdens de themamiddagen aan talenten die zij verder willen ontwikkelen of ontdekken.  In de bovenbouw werken we dit samen met de kinderen verder uit.
Sterrenschool Apeldoorn is een gemeenschap waarin kinderen leren samenwerken, coöperatief leren en zich positief kunnen ontwikkelen. Dit vraagt vaardigheden van kinderen, medewerkers binnen de school en ouders. Vanuit onze visie partnership met ouders wordt bij de intake de verwachting die de school heeft t.a.v. de omgang met elkaar nadrukkelijk besproken.
Door voor onze school te kiezen, gaan ouders met deze verwachtingen akkoord. Een respectvolle benadering tussen alle partijen staat hierin centraal. Zo creëren wij in het belang van het kind, een veilige omgeving, waarin ouders en de school samen optrekken.
Voor meer informatie mbt de 21e eeuwse vaardigheden: