De (onverwachte) voordelen van een tablet in het onderwijs

Het gebruik van de tablet in het onderwijs brengt onverwachte voordelen met zich mee. Een van de opvallendste is dat kinderen die overdag veel in een digitale omgeving bezig zijn, na schooltijd vaker buitenspelen.

Om het voorbereiden voor de toekomst te kunnen realiseren, is een digitaal leermiddel, in ons geval de tablet, nodig. Ook het werken aan (een deel van) de 21st century skills en het werken in een digitale leeromgeving zijn zaken waar wij heel bewust de tablet voor  inzetten.

Nu we al weer meer dan vijf jaar draaien, blijken er veel meer voordelen aan een tablet te zijn dan van tevoren ingeschat was. Niet allemaal even belangrijk en essentieel, maar wel voordelen waarmee met name leerkrachten en leerlingen erg blij zijn.

Funfactor

De belangrijkste is wel de funfactor die de tablet voor kinderen met zich meebrengt. Kinderen vinden het veel leuker om opgaven te maken met behulp van een tablet in een uitdagende omgeving. Zo hebben verscheidene kinderen in drie maanden tijd al duizenden sommen gemaakt omdat ze de omgeving waarin ze die maken zo leuk vinden. Voor leerkrachten is het vooral belangrijk dat leerlingen goed inoefenen. Maar het feit dat ze dat met zeer veel plezier doen, maakt het werk voor de leerkracht een stuk eenvoudiger.

Eigen leermateriaal

Door de tablet kunnen ouders en leerlingen hun eigen leermateriaal inbrengen. Zeer regelmatig worden leerkrachten door zowel ouders als leerlingen getipt over goede educatieve apps of websites. Hierdoor voelen ouders zich veel meer betrokken bij het leerproces. Het leren van het kind wordt een samenwerkingsverband tussen kind, ouder en leerkracht. De kinderen zelf merken dat ze echt invloed hebben op wat ze leren en de wijze waarop. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en maakt ze tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Het werken in een digitale leeromgeving lijkt voor de meeste kinderen een vanzelfsprekendheid. Het sluit aan bij hun eigen wereld. Dit is vooral te zien in het gemak waarmee leerlingen nieuwe digitale vaardigheden aanleren. Al heel snel zijn die vaardigheden zelfs beter dan die van de leerkracht. De leerling wordt dan de expert en gaat andere kinderen deze vaardigheden aanleren. Er ontstaat een natuurlijk proces waarbij de rol van de leerkracht als alwetende en de leerling als onwetende langzaam vervaagt. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat dit fantastisch is voor het zelfvertrouwen van de leerling.

Buiten spelen

Het laatste voordeel is vrij bijzonder. Leerlingen spelen na schooltijd vaker buiten dan andere kinderen, als na een paar maanden het spannende en nieuwe van de tablet af is. Het blijkt dat leerlingen die de hele schooldag al in een digitale omgeving gewerkt hebben, na schooltijd de tablet vaak opzij leggen en buiten gaan spelen.

Dit geldt zeker niet voor ieder kind; Er zijn kinderen die nooit genoeg krijgen van een computer of tablet. Ook na schooltijd willen ze niets liever dan bijv. “gamen”. U als ouder heeft de verantwoordelijkheid om dat in goede banen te leiden en hierover afspraken te maken met uw kind.

De tablet wordt pas sinds relatief korte tijd op onze basisschool als leermiddel gebruikt, toch heeft hij zijn waarde al bewezen. Aan het gebruik ervan blijken veel meer voordelen te zitten dan van tevoren was bedacht. En wellicht ontdekken we er in de toekomst nog meer.