De Ipad op school

Onderwijs afstemmen op de leerling

Ieder mens, dus ook ieder kind, denkt en leert op verscheidene manieren. Er zijn vier verschillende manieren waarop mensen leren, namelijk visueel, auditief, kinethisch en digitaal. Deze verscheidene methoden van leren vraagt ook om verschillende manieren van onderwijs. Dit is in de traditionele onderwijs niet mogelijk. Onderwijs wordt klassikaal gegeven aan de hand van statische boeken. Hierdoor kunnen sommige leerlingen niet hun volledige potentie behalen. Met het integreren van de iPad in het onderwijs komt hier verandering in.

Een kind dat visueel leert heeft veel aan afbeeldingen en filmpjes. iPad onderwijs biedt de mogelijkheid om lesmateriaal te ondersteunen met beeldmateriaal. Zo kan een geschiedenisles worden aangevuld met filmpjes over de Tweede Wereldoorlog.

Een kind dat auditief leert, heeft baat bij geluidsopnames. iPad onderwijs biedt de mogelijk om geluid op te nemen. Deze opnamen kunnen dan later door de leerling worden teruggeluisterd. Bijvoorbeeld voor een voorbereiding van een toets.

Een kind dat kinetisch leert heeft behoefte aan beweging en verwerkt kennis door fysiek bezig te zijn. Theorie moet meteen in de praktijk worden gebracht. Het voordeel van iPad onderwijs is dat de lessen niet gebonden zijn aan een vaste plek of lokaal. Zo kunnen leerlingen voor een Engelse les elkaar filmen waarbij zij bijvoorbeeld elkaar aanspreken in het Engels.

Een kind dat digitaal leert door middel van zijn verstand. Zij denken conceptueel en houden ervan om patronen en relaties te ontdekken. Het voordeel van iPad onderwijs is dat er verschillende educatieve games zijn, waar bijvoorbeeld verbanden moeten worden gelegd. Zo kan een les worden afgesloten met een game om de lesstof te herhalen.

De iPad geeft ons de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen op de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen werktempo en eigen werkniveau. Het niveau van leerlingen binnen een klas kan zeer uiteenlopen. Met behulp van de iPad kunnen wij goed de vooruitgang van hun leerlingen monitoren. We werken met een dashboard waarin in één overzicht wordt weergeven bij welke opdracht de leerlingen zijn. Daarnaast biedt het een inzicht in welke opdrachten correct en welke incorrect zijn beantwoord. Zo weten wij aan welke opdrachten hij/zij extra aandacht moet besteden en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

Lesstof is meer relevant

Boeken zij statisch. Wanneer er veranderingen of updates plaatsvinden binnen een boek, kan dit niet snel worden aangepast. Waardoor sommige informatie achterhaald kan zijn. Door de iPad in het onderwijs te integreren kan de informatie makkelijker up-to-date worden gehouden. Wanneer boeken worden gecombineerd met de iPad, kan er naar extra informatie worden gezocht op het internet. Tevens kunnen in onze software updates sneller worden toegepast. Zodat de school eerder de beschikking heeft tot up-to-date lesmateriaal.

Een ander voordeel is dat de iPad bespaart op het gebruik van papier. Voor het produceren van papier worden dagelijks duizenden vierkante kilometer bos gekapt. Wanneer scholen overgaan naar het gebruik van de iPad, scheelt dit niet in de aanschaf van boeken, maar ook in werkboeken en schriften. Juist voor scholen is het goed om mee te gaan met de trend om minder papier te gebruiken. Niet alleen als voorbeeldfunctie voor de leerlingen; voor ons maakt het deel uit van maatschappelijk verantwoord zijn. Leerlingen maken huiswerk en toetsen in een app, leveren werkstukken digitaal in en leren uit digitale boeken. Met iPads in de klas heb je nog maar weinig A4’tjes nodig.

Wat we niet uit het oog verliezen

“iPads zijn slechts een middel. De echte kracht ligt nog steeds bij de leerkracht, ouders en het kind.”