Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als chauffeur en/of begeleider optreden bij uitstapjes, als hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.