Missie, visie en kernwaarden

Bij Sterrenschool Apeldoorn werken onderwijs en kinderopvang gezamenlijk aan de ontwikkeling van elk kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent, zijn zij goed op de hoogte van relevante informatie over het kind. Bij Sterrenschool Apeldoorn geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving is.
In een sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk kind de ruimte om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te ontwikkelen. Je thuis voelen, goede omgangsvormen, je best doen voor je eigen toekomst en leren van en met elkaar zijn onze basisprincipes. Al deze uitgangspunten, werkwijzen en bedoelingen zult u in de schoolwiki terug vinden.
Ouders die belangstelling hebben voor onze school nodigen we graag uit voor een gesprek. In dat gesprek geven we algemene informatie en laten we de school zien. Een afspraak onder schooltijd geeft het beste beeld van onze school en een mogelijkheid om de sfeer te proeven. Om toegelaten te worden tot de reguliere basisschool moet uw kind 4 jaar zijn.  Door de unieke samenwerking met de Kinderopvang bestaat de mogelijkheid dat uw kind al eerder met het onderwijs in aanraking komt.

Missie
Je mag zijn wie je bent en worden wat je wil.

Kernwaarden
Betrokkenheid: ‘We hebben hart voor de zaak’.
Openheid: ‘We zijn gericht op onze omgeving’.
Respect: ‘We zijn gericht op de ander’.
Zelfreflectie: ‘We reflecteren op onszelf’.
Ambitie: ‘We willen uitblinken’.

Visie op kinderen
Wij hebben oog voor het individuele kind in de groep.
Wij bieden kinderen een geborgen en veilige omgeving.
Wij laten kinderen hun eigen talenten ontdekken.
Wij laten kinderen samen spelen en leren.
Wij leren kinderen doorzetten en barrières doorbreken.
Wij dagen kinderen uit zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.