De Kleutergroep

Sterrenschool Apeldoorn heeft twee kleutergroepen. Eén groep is gehuisvest in het schoolgebouw, de andere groep op de locatie van de Kindertuin.

Deze laatste groep vormt de instroomgroep. Vanuit de visie van de Sterrenschool gedachte waarbij de ontwikkeling van o-14 jaar vorm gegeven wordt, hebben wij de keuze gemaakt om de jongste kleuters in een eigen klaslokaal bij de Kinderopvang onder te brengen.  Gedurende de week zijn er een aantal momenten, gepland of spontaan, waarbij er een uitwisseling is tussen de peuters en de kleuters. Op deze wijze kunnen kinderen die van de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf komen, langzaam wennen aan de meer schoolse dagindeling.

De jongste kleuters gaan op hun beurt gedurende het schooljaar regelmatig op bezoek bij de kleuters in het schoolgebouw. Op deze wijze leren ze de andere kinderen kennen en maken we de overstap van de peuterwereld naar de kleuterwereld zo laagdrempelig mogelijk.